WUOS
Львівська регіональна громадська організація "Західно-Українська орнітологічна станція" Експедиція "AVOSETTA" Експедиція "Прип'ять" Cпеціальні дослідження окремих видів Нові пункти кільцювання та вісті з життя орнітологів Інструкція роботи у таборі по кільцюванню птахів ЛІРИКА

Список видів птахів Української орнітофауністичної комісії на 2002-2003 роки

Бібліографія
 
Стара версія сайту ЗУОС
 
Зоологічний музей ЛНУ
 
ЗУОС: напрямки і результати діяльності
(збірник праць)

(PDF, 1 583 Kb)

ГОРОБИНІ ПТАХИ ЯК МІГРАНТИ ОЧЕРЕТЯНИХ ЗАРОСТЕЙ


О. Закала, Т. Лисачук


     Очеретяні зарості складають біля 25-30 % території заказника "Чолгинський". Вони виконують важливу середовищетвітну роль в міграціях птахів. Серед 44 видів горобиних птахів, що відловлені ЗУОС в орнітологічному заказнику "Чолгинський", 39 видів тісно пов'язані із очеретяними заростями. Половина із них використовують очерети в якості безпечного місця для ночівлі. Інші види в очеретяних заростях знаходять безпечний притулок і корм. Орнітокомплекс угруповання очерету складають 12 видів птахів, серед яких три види (Locustella naevia, L. fluviatilis i Acrocephalus agricola) зустрічаються на території заказника рідко, що доводить малочисельність і нерегулярність їх виловів. Дев'ять видів птахів зустрічаються регулярно. Саме вони і є основними структурними і функціональними складниками орнітокомплексу очеретів. Інші, багаточисельні види (Motacilla flava, Sturnus vulgaris, Hirundo rustica) також чинять значний вплив на угруповання очеретів, але він є менш багатогранним, відносно впливу дев'яти основних видів, які постійно (цілодобово) знаходяться в очеретах. Аналіз відсоткової чисельності відносно загальної кількості відловлених птахів цього орнітокомплексу по сезонах виявляє чіткий та нерівномірний розподіл зустрічності цих видів. Абсолютним домінантом у всіх сезонах виступає лучна очеретянка (Acrocephalus schoenobaenus). Субдомінантом у всіх сезонах є ставкова очеретянка (A. scirpaceus). На ці види припадає більше 70 % зустрічності. Серед решта видів цього орнітокомплексу високу (біля 10 %), але не постійну зустрічність має очеретяна вівсянка (Emberiza schoeniclus). За нею слідує, а у сезоні 1997 року і передує, ремез (Rеmiz pendulinus). Решта видів птахів очеретяного комплексу складають менше 18 % (Рис. 4.9.). Динаміка відлову птахів очеретяного орнітокомплексу в різні роки показана на Рис. 4.10.

     Рис.4.9. Відсоткова частка видів птахів очеретяного орнітокомплексу.

     Статистичне опрацювання даних виявили середній негативний кореляційний зв'язок між динамікою вилову Remiz pendulinus та Acrocephalus schoenobaenus (коефіцієнт кореляції -0.624), Emberiza schoeniclus та A. schoenobaenus (-0.600), Panurus biarmicus та A. palustris (-0.677), P. biarmicus та A. scirpaceus (-0.599), Locustella luscinioides та A. palustris (-0.678) та A. schoenobaenus (-0.517), Luscinia svecica та A. schoenobaenus (-0.677); позитивний середній кореляційний зв'язок між динамікою вилову P. biarmicus і R. pendulinus (0.636), Locustella luscinioides і R. pendulinus (0.538), Luscinia svecica і P. biarmicus (0,688); сильний негативний кореляційний зв'язок між динамікою вилову L. svecica і A. palustris (-0,767), сильний позитивний кореляційний зв'язок між динамікою вилову Locustella luscinioides і P. biarmicus (0.730), Luscinia svecica і R. pendulinus (0.822) та Locustella luscinioides (0.823). При цьому найбільше сильних кореляційних зв'язків між динамікою щорічного вилову виявлено у P. biarmicus, L. luscinioides та Luscinia svecica (5), а у A. arundinaceus виявлені лише слабкі кореляційні звязки. Всі виявлені сильні кореляційні зв'язки мають достовірність близьку до 0.95, а кореляційний зв'язок доведений з вірогідністю більше 0.95 присутній для динаміки вилову L. svecica і R. pendulinus та L. svecica і Locustella luscinioides.
     Рівняння лінійної регресії відносної чисельності Luscinia svecica і R. pendulinus має такий вигляд y=0.106599x1+0.156344, а L. svecica та Locustella luscinioides - у=0.828567x2-0.459994, де у - відсоток відловлених Luscinia svecica, х1 - відсоток відловлених R. pendulinus, х2 - відсоток відловлених Locustella luscinioides. Для встановлення тісного зв'язку між щорічною динамікою вилову інших видів птахів очеретяного орнітокомплексу необхідне продовження таких досліджень в наступні роки.

     Рис. 4.10. Динаміка відлову птахів очеретяного орнітокомплексу в різні роки.

 

 
zoomus@franko.lviv.ua Вверх
Webm@ster