WUOS
Львівська регіональна громадська організація "Західно-Українська орнітологічна станція" Експедиція "AVOSETTA" Експедиція "Прип'ять" Cпеціальні дослідження окремих видів Нові пункти кільцювання та вісті з життя орнітологів Інструкція роботи у таборі по кільцюванню птахів ЛІРИКА

Список видів птахів Української орнітофауністичної комісії на 2002-2003 роки

Бібліографія
 
Стара версія сайту ЗУОС
 
Зоологічний музей ЛНУ
 
ЗУОС: напрямки і результати діяльності
(збірник праць)

(PDF, 1 583 Kb)

Історія експедиції "ПРИП'ЯТЬ", організатори та учасники


М. Химин, І. Горбань, І. Шидловський, В. Матейчик


     Долина Прип'яті, її унікальні ландшафти і багатство орнітофауни притягували до себе дослідників та науковців з одного боку, а з другого боку важкодоступність території, часто відсутність доріг, весняні повені унеможливлювали періодичність проведення досліджень. Лише у кінці ХІХ та у першій половині ХХ ст. у зв'язку з освоєнням людиною долини р. Прип'ять у сучасних межах Волинської та Рівненської обл., розпочалися проведення різногалузевих наукових досліджень. Проте орнітологічні дослідження тут практично не проводилися, відомі лише окремі повідомлення (Шарлемань, Портенко, 1926, Шнитников, 1913, Dunajewski, 1938). Протягом 1946-1981 рр., відомості щодо орнітофауни та деяких аспектів екології птахів долини Прип'ять були викладені у нечисленних публікаціях і носили дуже бідний інформаційний матеріал (Грищенко, Головач, Серебряков, 1992, Жежерин, 1961, 1969, Лесничий, 1987, Редкие …, 1988, Страутман, 1963, Сребродольська, 1964, Татаринов, 1973, Червона книга …, 1994, Шкаран, 1995).
     Лише з утворенням Українського орнітологічного товариства та його Західного відділення розпочалися більш системні дослідження долини Прип'яті. Так, зокрема у 1981-1985 рр. тут розпочали орнітологічні дослідження І. М. Горбань та А. О. Кийко (Каталог…, 1989, 1991). У 1988-1990 рр. М. В. Химин проводив орнітологічні дослідження долини Прип'яті, оз. Люб'язь, межиріччя Прип'яті та Стоходу. Саме у цей період тут вперше були відмічені чепури великі Egretta alba, відмічені деякі малочисельні та рідкісні види птахів, розпочалися збори матеріалів для Банку гнізд птахів України (Каталог.., 1989, 1991, Шидловський, 1990).
     Пізніше, у червні-липні 1992 р. після організованих польською туристичною агенцією Bird Service (M. Zimowsli) двох екскурсій для іноземних туристів та природоохоронців-орнітологів з Німеччини, Голандії (J. Winkelman), Англії (J. Armitage), Швейцарії (P. Balwin) та Польщі (J. Krogulec) за участю українських орнітологів у Любешівський р-н Волинської обл., було оцінено цей район в орнітологічному аспекті. В цей час, в с. Хоцунь Любешівського р-ну, М. В. Химин та В. І. Матейчик обговорили майбутні перспективи щодо створення тут єдиної великої за площею заповідної території (гідрологічні заказники та заповідні урочища тут були створені з 1979 р., проте їх наявність не перешкодила проведенню осушувальної меліорації, та перенесенням території одного із заказників для цих потреб у інше місце!) та запланували на 1993 р. першу орнітологічну експедицію на р. Прип'ять. Хоча, перспективи заповідання викладалися і у попередні роки (Крыжановский, Панов, Легейда, 1983).
     У вересні 1992 р. з цією метою було створено науково-екологічну фірму (НЕФ) "Світ птахів", а у лютому 1993 р. було виготовлено запрошення для участі у орнітологічній експедиції та надіслано у ряд зарубіжних орнітологічних товариств (Німеччина, Швеція, Голандія тощо). Проте, експедиція, яка пройшла у 1993 р. у два етапи (6-8 та 15-23 травня) носила лише національний характер, і була організована НЕФ "Світ птахів" за участю Західного відділення Українського товариства охорони птахів, Львівського університету, Шацького національного природного парку (фактично цей склад організацій та установ, беззмінно або частково, майже усіх експедицій триває до тепер). Протягом цієї експедиції вперше було проведено комплексні орнітофауністичні дослідження у різних біотопах, хоча переважали дослідження у заплаві Прип'яті (Волове очко, 1993, Химин, 1993). За результатами чого було зареєстровано 144 види птахів, знайдено 244 гнізда 13 видів птахів, а саме: крячка білокрилого (Chlidonias leucoptera) - 63 гнізда, крячка чорного (C. niger) - 38, чайки (Vanellus vanellus) - 44, широконіски (Anas clypeata) - 7 тощо. Крім того, виявлено на гніздуванні гуску сіру (Anser anser), яка тут була відсутня після 1969 р. (Химин, 1996). Учасниками цих експедицій були М. В. Химин, І. М. Горбань, В. І. Матейчик, О. Б. Князєв.
     У 1994 р. відбулася друга орнітологічна експедиція на р. Прип'ять, мета якої була обгрунтувати доцільність створення регіонального ландшафтного парку "Прип'ять-Стохід". Її учасниками були М. В. Химин, В. І. Матейчик, І. М. Горбань, С. В. Скворцов, О. В. Савчук. В результаті експедиції було додатково встановлено перебування нових видів птахів, загальна кількість яких склала 154 види, зроблено попередній розподіл видів по біотопах та виділено основні орнітокомплекси. Знайдено 393 гнізда 25 видів птахів, серед них 122 - чайки, 70 коловодника звичайного (Tringa totanus), 25 - широконіски тощо, та закільцьовано 130 пташенят чайки, коловодника звичайного, чепури великої (Egretta alba), чаплі сірої (Ardea cinerea) (Химин, 1994 а, 1994 б, 1994 в, Troglodytes, 1995). Ця експедиція вперше для цього регіону виявила на гніздуванні чепуру велику (Химин та ін., 1995, Горбань, 1998).
     У середині липня цього ж року була продовжена експедиція на території Зарічненського р-ну Рівненської обл., на суміжних з Волинськуою обл. ділянках долини р. Прип'ять. У результаті чого було встановлене гніздування підорлика малого (Aquila pomarina), дрозда білобрового (Turdus iliacus) неподалік від с. Ніговищі, були обстежені болота та ділянки річки поблизу сіл Гориничі, Дубчиці, Комори, Котира, Нобель, Омит, Сенчиці (Проект…, 1994, Troglodytes, 1995).
     У 1995 р. відбулися дві орнітологічні експедиції "Прип'ять-95/А" (28.04.-2.05.1995) та "Прип'ять-95/Б" (12-16.05.1995). За результатами експедицій знайдено і проміряно 370 гнізд та кладок у них, закільцьовано 35 пташенят куликів (Химин, 1995, Шидловський, 1995). Крім того, на початку травня спостерігалися міграції деяких видів водоплавних та сивкоподібних птахів. Вперше для цього району та Західної України, тут було знайдено три гнізда з повними кладками пісочника великого (Charadrius chiaticula) (Химин, 1996, Troglodytes, 1996). Серед нових учасників були І. Шидловський, М. Прушинський, С. Жученко.
     У 1995 р. було створено регіональний ландшафтний парк "Прип'ять-Стохід", загальною площею близько 45 тис. га, в тому числі 22628 га на території Любешівського р-ну Волинської обл. та 21700 га на території Зарічненського р-ну Рівненської обл. (Химин, 1995, 1996, 1999а, 2000, Химин та ін., 1999, Збереження …, 2000).
     7-11.05.1996 р. пройшла шоста орнітологічна експедиція, що стартувала із с. Люб'язь Любешівського р-ну Волинської обл. до с. Нобель Зарічненського р-ну Волинської обл. Під час експедиції знайдено та проміряно 180 гнізд шість видів птахів (сивкоподібні та гусеподібні), знову відмічений на гніздуванні пісочник великий (Шидловський, 1997). Під час цієї експедиції було виявлено у гніздовий період коловодника ставкового (Tringa stagnatilis) і тисячі мігруючих крячків білокрилих та чорних. У липні вперше відмічена у цьому регіоні плиска жовтоголова (Motacilla citreola).
     У червні цього ж року відбулася перша міжнародна німецько-білоруська орнітологічна експедиція під керівництвом М. Фладе та А. Козуліна по р. Прип'яті, під час якої виявлено незначні локалітети оселення очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola) (Flade et. al., 1999, Tishechkin et. al., 1996).
     У середині травня 1997 р. проводилися лише спорадичні дослідження в ур. Бровець. поблизу с. Хоцунь Любешівського р-ну. Влітку пройшла друга міжнародна німецько-українсько-білоруська орнітологічна експедиція під керівництвом М. Фладе по р. Прип'яті. Під час експедиції було встановлено інші місця поселення очеретянки прудкої, а також зібраний орнітофауністичний матеріал (Горбань, 1997, Flade et. al., 1999).
     У 1998 р. пройшли дві (сьома і восьма) національні експедиції (Химин, 1999б) у долині р. Прип'ять та третя міжнародна українсько-британська комплексна експедиція (Химин, 1999 в). Серед нових учасників-орнітологів були Цвєлих, Я. Кшик та О. Грищук. Під час українсько-британської експедиції (липень-серпень) було виявлено ряд негативних антропогенних чинників що діють на стан долини Прип'яті - наявність антиекологічного методу прочищення русел річок, забір води з р. Прип'ять у Дніпро-Бузький канал та спорудження штучних перегат на річках і рукавах, споруджених для браконьєрського лову риби. Для Ратнівського району вперше підтверджено гніздування пісочника великого.
     У 1999 р. пройшли дві орнітологічні експедиції у травні (21-24) та червні (22-24), під час яких зібрано цінний фауністичний матеріал по водоплавних та навколоводних птахів від с. Невір до с.Л юботин та від с. Люб'язь до с. Сваловичі у Любешівському р-ні. Зокрема виявлено у декількох місцях баранця великого (Gallinago media), сорокопуда сірого (Lanius excubitor) (знайдено гніздо і закільцьовано пташенят) та деякі інші. У січні та вересні вперше для цього району відмічені беркути (Aquila chrysaetоs), у першому випадку знайдене фінське кільце. З цього року починає розвиватися природоохоронний аспект орнітологічних досліджень стосовно мінімального антропогенного втручання у долину р. Прип'ять, зокрема меліораторами при проведенні русловідновлювальних робіт, будівництва мостів та дамб, місцевим населенням при будівництві браконьєрських загат для рибальства тощо (Горбань, 2000, Клєстов та ін., 2001, Петрук, Химин, 2000, Химин, 2001).
     У 2000 р. відбулися одинадцята та дванадцята орнітологічні експедиції у квітні і серпні. Ці експедиції були більш мобільні, бо використовувавсяч не лише водний, але і автомобільний транстпорт. Були обстежені ділянки Прип'яті від смт.Ратне до с.Щедрогір у Ратнівському районі під час міграцій у третій декаді квітня. Під час обстежень, зокрема, спостерігалося 12-15 тисяч брижачів Pilomachus pugnax та 6-7 тисяч крячків білокрилих. Серед нових учасників експедицій - Клєстов М.Л., директор наукового центру заповідної справи Мінекоресурсів України, організатор серпневої експедиції. Узагальнені матеріали, зокрема, серпневої експедиції 2000 року вийшли друком (Клєстов та ін., 2001). У жовтні відбулася міні-експедиція по обстеженню ділянок Приип'яті, пов'язаних із оцінкою можливих негативних наслідків у зв'язку із руслопоглиблювальними роботами (Химин, 2001).
     У 2001 р. три національні (тринадцята-п'ятнадцята) експедиції у Любешівському р-ні вздовж р. Прип'ять у різних місцях та четверта міжнародна українсько-німецька орнітологічна експедиція, під час якої закільцьовано 226 куликів, в тому числі зловлені кулики, закільцьовані у Німеччині та Чолгинях, що на Львівщині. Вперше для регіону та України вцілому відмічено гніздування синиці білої (Parus cyanus) (знайдене гніздо із пташенятами). Відмічено у багатьох місцях плиску жовтоголову, коловодника болотяного (Tringa glareola) та задирака на гніздуванні (спостерігалися дорослі та молоді птахи). Вперше на цій території спостерігався орел-карлик (Hieraaetus pennatus), поморник короткохвостий (Stercorarius parasiticus) та плавунець круглодзьобий (Phalaropus lobatus).
     У 2002 р. дві орнітологічні експедиції (шістнадцята та сімнадцята) у червні та вересні, під час яких було закільцьовано 53 кулики, відмічено стабільність колонії пісочника великого та ріст чисельності крячка малого Sterna albifrons (з двох гнізд у 2001 р. до шести у 2002 р.) та проведено обстеження ще недосліджуваних ділянок долини Прип'яті. В результаті досліджень було зібрано фауністичний матеріал, зокрема щодо поширення сорокопуда сірого, тетерука (Lyrurus tetrix), в тому числі і у заплаві р. Прип'ять, орябка (Tetrastes bonasia) тощо.
     Таким чином, за 22 роки орнітологічних досліджень, пройшло 17 національних та п'ять міжнародних орнітологічних експедицій, у тому числі і комплексних. В результаті чого встановлено тимчасове (міграції, гніздування, зимівля, зальоти) або постійне перебування понад 180 видів птахів у межах долини р. Прип'ять. Природна або малопорушена частина ділянки заплави р. Прип'ять у 1995 р. була віднесена до водно-болотних угідь міжнародного значення, як місце поселення водоплавних птахів (Водно-болотні …, 1999, Химин, 1999а), значна частина ділянки долини Прип'яті знаходиться у межах територій природно-заповідного фонду (Химин та ін., 1999), матеріали досліджень знайшли своє відображення у Європейському атласі гніздових птахів (The EBCC Atlas…, 1997), матеріалах ІВА територій за підсумками досліджень членів Українського товариства охорони птахів у 1995-1999 рр. (Химин, 2001, Химин та ін., 1999, Mykytyuk, 2000), планах національних дій із збереження глобально вразливих видів (Гаврись, 2000, Полуда, 2000) та інших узагальнених для України або західних областей України публікаціях (Горбань, 1999, Горбань, Дзюбенко, 1995, Клестов, Гаврись, 1996, Когут та ін., 1998, Микитюк, Полуда, 1999, Прушинська, 1995, Химин, Тутейко, Грицай, 1999).
     Крім того, у 2001-2002 рр. було успішно здійснено проект Українським товариством охорони птахів за підтримки італійського фонду Nando Peretti щодо інформування місцевого населення про недопущення каналізації р. Прип'ять, в ході чого висвітлювалася інформація, виставки про багатство орнітофауни, проводилися конкурси та анкетування, а також збиралася окрема орнітофауністична інформація (Збережемо…, 2002).

Таблиця 2.12. Проміри відловлених самців нориці польової Microtus arvalis (мм) (серпень 2001 р.)
Види Роки
2001 2002 Сума
Acrocephalus scirpaceus 4 - 4
Acrocephalus schoenobaenus 8 - 8
Actitis hypoleucos 1 - 1
Anthus pratensis 6 - 6
Calidris alpina 2 1 3
Charadrius hiaticula 19 2 21
Emberiza schoeniclus 8 1 9
Gallinago gallinago 1 - 1
Gallinula chloropus 1 - 1
Lanius excubitor 6 - 6
Limosa limosa 12 1 13
Locustella luscinioides 4 - 4
Luscinia svecica cyanecula 1 - 1
Motacilla flava 9 - 9
Phalaropus lobatus 1 - 1
Philomachus pugnax 5 - 5
Phylloscopus trochilus 1 - 1
Sterna albifrons 2 5 7
Sterna hirundo 7 6 13
Sylvia communis 1 - 1
Tringa glareola 4 - 4
Tringa totanus 129 29 158
Turdus merula 1 - 1
Vanellus vanellus 11 20 31
Сума 244 65 309


 

 
zoomus@franko.lviv.ua Вверх
Webm@ster