WUOS
Львівська регіональна громадська організація "Західно-Українська орнітологічна станція" Експедиція "AVOSETTA" Експедиція "Прип'ять" Cпеціальні дослідження окремих видів Нові пункти кільцювання та вісті з життя орнітологів Інструкція роботи у таборі по кільцюванню птахів ЛІРИКА

Список видів птахів Української орнітофауністичної комісії на 2002-2003 роки

Бібліографія
 
Стара версія сайту ЗУОС
 
Зоологічний музей ЛНУ
 
ЗУОС: напрямки і результати діяльності
(збірник праць)

(PDF, 1 583 Kb)

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Авилова К.В., Чичев А.В. Сукцессионные смены растительных сообществ и группировок птиц полигона депонирования осадка сточных вод Москвы // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отд. Биол. - М., 1997. - Т. 102. - Вып. 3. - С. 34-38.
 2. Башта А.-Т., Сребродольська Є.Б., Дикий І.В., Мисюк В.О. Ставкова нічниця Myotis dasycneme в західних областях України // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. - 2002. - №1. - С. 110-112.
 3. Білонога В.М. Рослинність відвалів сірчаних родовищ Львівської області // Український ботанічний журнал. - 1989. - Т. 46, №1. - С. 26-29.
 4. Білонога В.М., Малиновський К.А. Особливості формування і перспективи розвитку рослинного покриву техногенних територій сірчаних родовищ // Розточанський збір - 2000. Книга 2 / Матеріали Міжнародної наукво-практичної конференції, 2000 р. - Львів, 2001. - С. 188-191.
 5. Ващенко П.Т. Природні ресурси західних районів УРСР. Львів, Книжково журнальне видавництво. - 1959. - 132 с.
 6. Водно-болотні угіддя міжнародного значення. 1. Заплава р.Прип'ять // Водно-болотні угіддя України. Інформаційні матеріали. - Київ, 1999. - С. 1-2.
 7. Воїнственський М.А. Природно-заповідний фонд Української РСР. Київ: "Урожай". - 1986. - 224 с.
 8. Волове очко // Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1991-1992 р.р. (Ред. Химин М.В. та ін.). - Луцьк, 1993. - № 3. - 69 с.
 9. Гаврись Г. Національний план дій зі збереження баранця великого (Gallinago media) в Україні // Національні плани дій зі збереження глобально вразливих видів птахів. - Київ: СафтАРТ. - 2000. - С. 180-189.
 10. Гайдин А.М. Про необхідність розробки альтернативного проекту ліквідації Яворівського сірчаного кар'єру // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Шкло, 2000. - С. 90-93.
 11. Горбань И.М. Орнитофауна Западной Украины, ее кадастр и охрана. // Автореф. дис. … канд. биол. наук. - Кишинев, 1992. - 47 с.
 12. Горбань И.М. Кулики - кандидаты в Красную книгу Украинской ССР. // Информационные материалы рабочей группы по куликам. Магадан, 1990. - С. 36-37.
 13. Горбань І. Гніздування чепури (Egretta alba L.) на заході України // Зеличок. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства - Дрогобич, 1998. - Вип. 9. - С. 56.
 14. Горбань І. Збільшення кількості даних про очеретянку прудку (Acrocephalus paludicola Vieill.) в Україні // Ломик. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства. - Дрогобич, 1999. - Вип. 10. - С. 59-63.
 15. Горбань І. Проблеми і перспективи збереження біологічного різноманіття в басейні верхньої Прип'яті // Екологічні і водогосподарські проблеми в басейні Прип'яті на Волині та шляхи їх вирішення / Матеріали науково-практичної конференції - Київ-Луцьк, 2000. - С. 71-81.
 16. Горбань І., Дзюбенко Н. Про сучасний стан крячка білощокого Chlidonias hybrida в Україні // Troglodytes. - Луцьк, 1995. - № 5. - С. 44-48.
 17. Горбань І.М. В пошуках прудкої очеретянки // ІВА Бюлетень Українського товариства охорони птахів. - Листопад 1997. - С. 1-3.
 18. Григора І.М. Типи і генезис боліт України та прогноз їх розвитку в майбутньому. // Шляхи збереження торфових та інших видів боліт України. Київ, 1999. - С. 9-15.
 19. Грищенко В.М., Головач О.Ф., Серебряков В.В., Скільський І.В., Савчук О.В. Підсумки проведення "Року чорного лелеки" в Україні // Чорний лелека в Україні. - Чернівці, 1992. - С. 1-16.
 20. Гура П.І. Динаміка літньо-осіннього прольоту мартинів Laridae у заказнику "Чолгинський" // Екологічні аспекти охорони птахів / Матеріали сьомої наради орнітологів Західної України. - Львів, 1999. - С. 41-43.
 21. Гура П. І., Шидловський І. В. Міграції звичайного мартина (Larus ridibundus): динаміка прольоту та результати кільцювання на заході України // Наукові записки ДПМ. Т. 14. - Львів, 1998. - С. 91-95.
 22. Дикий І.В. Знахідка на території Західної України нічниці ставкової (Myotis dasycneme) // Вестник зоологии. - 1999. - Т. 33, № 3.- С. 20.
 23. Дикий І.В., Сребродольська Є.Б., Башта Т.А. Хіроптерологічні дослідження Львівщини: минуле і сучасне // Європейська ніч кажанів'98 в Україні. - Київ. - 1998. - Вип. 1. - С. 153-155.
 24. Дольник В. Р. Астрологическая ориентация птиц // Ориентация и территориальные связи популяции птиц. Рига: Зинатне, 1973. - С. 18-23.
 25. Жежерин В.П. Орнитофауна Украинского Полесья и её зависимость от ландшафтных условий и антропогенных факторов. Автореф. дис….канд. биол. наук. - Киев, 1969. - 578 с.
 26. Жежерін В.П. Про поширення чорного лелеки у Волинській області // Збірник праць зоологічного музею АН УРСР. - 1961. - № 30. - С. 82-84.
 27. Закон України "Про природно-заповідний фонд України".
 28. Збережемо Прип'ять - нашу красу і гордість. Буклет УТОП. - Київ, 2002.
 29. Збереження біорізноманіття в Рівненській області (інформація держуправління екобезпеки у Рівненській області) // Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні - Київ: Національний екоцентр України, 2000. - С. 121-123.
 30. Ильичев В.Д., Вилкс Э.К. Пространственная ориентация птиц. - М.: Наука, 1978. - С. 245.
 31. Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітофауністичні спостереження за 1977-1988 р.р. (Ред. Химин М.В., Горбань І.М.). - Луцьк, 1989. - № 1.- 101 с.
 32. Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1989-1990 р.р. (Ред. Химин М.В., Горбань І.М.). - Луцьк, 1991. - №2. - 156 с.
 33. Кац Е.Б. Роль солнца в стартовой ориентации мигрирующих птиц. // Природа. - 1985. - № 12. - С. 39-48.
 34. Клестов Н.Л., Гаврись Г.Г. Серый журавль (Grus grus) в Украине: территориальное размещение, численность // Праці Українського орнітологічного товариства. - Київ, 1996. - С.192-201.
 35. Клєстов М.Л., Щербак В.І., Ковальчук І.П., Ситник Ю.М., Кленус В.Г., Прядко О.І., Химин М.В., Легейда І.С., Шевченко П.Г., Оласюк Ю.П., Матейчик В.І. Сучасний стан водно-болотних угідь регіонального ландшафтного парку "Прип'ять-Стохід" та їх біорізноманіття // Київ: Фітосоціоцентр. - 2001. - 108 с.
 36. Когут І.В., Бокотей А.А., Скільський І.В., Химин М.В. Порівняльна характеритсика гніздової біології великого норця (Podiceps cristatus L.) на природних і штучних водоймах заходу україни // Наукові записки державного природознавчого музею. - Львів, 1998. - Т. 14. - С. 41-53.
 37. Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, Бонн, 1979.
 38. Крыжановский В.И., Панов Г.М., Легейда И.С. О целесообразности заповедания пойменных угодий в месте слияния Припяти и Стохода в связи с мелиорацией // Охрана и использование природных ресурсов Полесья в связи с проведением осушительной мелиорации. - Киев: СОПС УССР. - 1983. - Вып. 3. - С. 25-28.
 39. Кушнірук В., Щербань М. Значення та охорона земноводних у західних областях України. // Про охорону природи Карпат. Ужгород, 1973. - С. 180-182.
 40. Лесничий В.В. Современное состояние и динамика орнитофауны болот Украинского Полесья. Автореф. дис. … канд. биол. наук. - Киев, 1987. - 20 с.
 41. Лисачук Т.І. Звіт про роботу Західно-Української орнітологічної станції "AVOSETTA" у 1997-1998 роках // Ломик. Інформаційні матеріали ЗВ УОТ. - Дрогобич, 1999. - Вип. 10. - С. 30-31.
 42. Мартинюк І.Я., Шидловський І.В. Внутрішньопопуляційний розподіл лучної очеретянки за результатами кластерного аналізу довжини крила пролітних птахів // Матеріали другої конференції Спілки молодих орнітологів України, Канів 1996 р. - Чернівці, 1996. - С. 114-116.
 43. Микитюк О. ІВА території України: території важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. Київ. "СофтАРТ" 1999. - 323 с.
 44. Микитюк О., Полуда А. Міграційні шляхи птахів в Україні // Розбудова екомережі України. Програма розвитку ООН. - Київ, 1999. - С.84-88.
 45. Определитель высших растений Украины. Киев: Наукова думка, 1987. - 548 с.
 46. Петрук В., Химин М. Екологічні і водогосподарські проблеми в басейні річки Прип'ять на Волині та шляхи їх вирішення // Екологічні і водогосподарські проблеми в басейні Прип'яті на Волині та шляхи їх вирішення / Матеріали науково-практичної конференції - Київ-Луцьк, 2000. - С. 58-62.
 47. Полуда А. Національний план дій зі збереження очеретянки прудкої (Acrocephalus paludicola) в Україні // Національні плани дій зі збереження глобально вразливих видів птахів. - Київ: СафтАРТ, 2000. - С. 201-211.
 48. Полушина Н.А. Экология, распространение и народнохозяйственное значение семейства куньих Западных областей УССР // Автореф. дис... канд. биол. наук. / УГУ. Ужгород. 1971. 20 с.
 49. Полушина Н.А., Боровец Е.Я. Рукокрылые. Летучие мыши. Методические рекомендации о охране редких видов животных. - Львов: Львовский совет УООР, 1986. - 9 с.
 50. Проект організації регіонального ландшафтного парку "Прип'ять-Стохід" (ред. О.Бондар, М.Химин). - Луцьк, 1994. - 33 с.
 51. Прушинська О.С. Про сучасний стан лебедя-шипуна на заході України // Проблеми вивчення та охорона птахів // Матеріали VI наради орнітологів Західної України. - Львів-Чернівці, 1995. - С. 109-111.
 52. Работнов Т.А. Фитоценология. М., Изд-во Моск. ун-та, 1978. - 384 с.
 53. Симкин Г.Н. Певчие птицы. - М.: "Лесная промышленность", 1990. - 400 с.
 54. Cребродольская Н.И. Водоплавающие и болотные птицы западной части Украинского Полесья: Автореф.дис. ...канд.биол.наук. - Львов, 1964. - 22 с.
 55. Ссавці України під охороною Бернської конвенції / Ред. І.В. Загороднюк. - Київ, 1999. - 224 с.
 56. Стеценко М.П. Рамсарська конвенція і збереження торфових екосистем. // Шляхи збереження торфових та інших видів боліт України. Київ, 1999. - С. 6-8.
 57. Страутман Ф.Й. Птицы западных областей УССР. Львов. Изд-во Львовского университета. 1963. Т.1-2. - 203 с.
 58. Сытник К.М. Редкие и исчезающие растения и животные Украины.. К: "Наукова думка", 1988. - С 157-165.
 59. Таращук В.І. Фауна України. Земноводні та плазуни. Том 7. К.: Видавництво Академії Наук УРСР, 1959. - 246 с.
 60. Татаринов К.А. Ондатра в західних областях УРСР ї перспективи її використання // Питання розвитку продуктивних сил західних областей УРСР. - К.: Видавництво АН УРСР, 1954. - С. 241-245.
 61. Татаринов К.А. Фауна хребетних Заходу України. Львів: Видавництво Львівського університету. 1973. - С. 27-40.
 62. Татаринов К.А. Фауна хребетних заходу України. Львів. Видавництво Львівського університету, 1973. - С. 149-150.
 63. Troglodytes // Західноукраїнський орнітофауністичний щорічник. (Ред. М.Химин та ін.). - № 5. - Львів, 1995. - 50 с.
 64. Troglodytes // Західноукраїнський орнітофауністичний щорічник. (Ред. М.Химин та ін.). - № 6. - Львів, 1996. - 43 с.
 65. Troglodytes // Каталог орнітофауни західних областей України. Орнітологічні спостереження за 1993 р.р. (Ред. М.Химин та ін.). - № 4. - Львів, 1994. - 36 с.
 66. Фесенко Г.В., Бокотей А.А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. - Київ-Львів, 2000. - 44 с.
 67. Химин М. Експедиція "Прип'ять-93". // Інформаційний бюлетень Західного відділення Українського орнітологічного товариства та Львівського клубу орнітологів. - Вип. 5. - Львів, 1993. - С. 27-28.
 68. Химин М. Матеріали наукового обгрунтування по створенню міжрегіонального ландшафтного природного парку "Прип'ять-Стохід". - Луцьк: Світ птахів, 1994а. - 8 с.
 69. Химин М. Експедиція "Прип'ять-94". // Рихтарик. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства та Львівського клубу орнітологів. - Вип. 6. - Дрогобич, 1994б. - С . 34-35.
 70. Химин М. Експедиція "Прип'ять-95/А" // Тріщ. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного. товариства. - Дрогобич, 1995. - С. 34-36.
 71. Химин М. Ландшафтний парк "Прип'ять-Стохід". Буклет - Луцьк: Ініціал, 1996. - С. 8.
 72. Химин М. Охорона водно-болотяних угідь міжнародного значення та їх орнітофауни у Волинській області // Екологічні аспекти охорони птахів. Матеріали VII наради орнітологів Західної України. м.Івано-Франківськ, 1999 р. - Львів, 1999а. - С. 89-91.
 73. Химин М. Експедиція "Стохід-98" // Ломик. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства - Вип. 10. - Дрогобич, 1999б. - С. 33-34.
 74. Химин М. Українсько-британська експедиція "Прип'ятські болота України" // Ломик. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного товариства - Вип.10. - Дрогобич, 1999 в. - С. 35-38.
 75. Химин М. Стан збереження біорізноманіття у Волинській області // Збереження і моніторинг біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні. - К.: Національний екоцентр України, 2000. - С. 97-100.
 76. Химин М. Долина р. Прип'ять. ІВА 22/005 // Національна доповідь про стан ІВА територій України. - Київ: УТОП, 2001. - С. 6-7.
 77. Химин М., Горбань І., Полуда М., Матейчик В. Долина р.Прип'ять // ІВА території України. Території важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. - К.: СофтАРТ, 1999. - С. 62-63.
 78. Химин М., Скворцов С., Савчук О., Чорненька О. Нові дані про гніздування чепури великої Egretta alba на заході України // Troglodytes. - Луцьк, 1995. - № 5. -С. 49.
 79. Химин М., Тутейко В., Грицай О., Жерш Н., Нагалюк В., Шумук О., Трохимук В. Природно-заповідний фонд Волинської області. - Луцьк: Ініціал, 1999. - 48 с.
 80. Червона книга України. Тваринний світ. (під заг.ред. М.М.Щербака). - К:. Українська енциклопедія, 1994. - 457 с.
 81. Чорненька О. Б. Прив'язаність куликів до певних стацій на Львівщині // Екологічні аспекти охорони птахів / Матеріали VII наради орнітологів Західної України. - Львів, 1999. - С. 100-102.
 82. Шарлемань М., Портенко Л. Замітки про птахів Волині (матеріали для орнітофауни України). Українська АН. Труди. фізико-математичного відділу. - Київ, 1926. - Т. ІІ. - Вип. 2.
 83. Шидловський І.В. Зальоти жовтих і білих чапель у Волинській області // Орнітофауна західних областей України та проблеми її охорони / Матеріали доповідей V наради орнітологів та аматорів орнітологічного руху Західної України - Луцьк, 1990. - С. 83.
 84. Шидловський І.В. Про діяльність робочої групи "AVOSETTA" у 1995 році // Інформаційні матеріали ЗВ УОТ. Дрогобич, 1995. - Вип. 7. - С. 37-38.
 85. Шидловський І. Експедиція "Прип'ять-95/Б" // Тріщ. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного. товариства. - Дрогобич, 1995. - С. 36-37.
 86. Шидловский И.В. Новые гнездящиеся птицы орнитологического стационара "Чолгини", Западная Украина // Русский орнитологический журнал. - 1996. - 5. - С. 5.
 87. Шидловський І.В. Результати дворічної роботи пункту кільцювання птахів "AVOSETTA" // Орішок. Інформаційні матеріали ЗВ УОТ. Дрогобич, 1997. - Вип. 8. - С. 34-35.
 88. Шидловський І. Експедиція "Прип'ять-96" // Орішок. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного. товариства. - Дрогобич, 1997. - С. 33-34.
 89. Шидловський І.В. Експансія негоробиних птахів (Non-Passerines) на Розточчі. Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. - Івано-Франкове, 1999. - Вип. 1. - С. 143-145.
 90. Шидловський І.В. Орнітофауна заказника "Чолгинський" (результати досліджень). Природа Розточчя. Біогеоценологічні дослідження: підходи, методики, результати. Івано-Франкове, 1999а. - Вип. 1. - С. 147-150.
 91. Шидловський І.В. Орнітологічний заказник "Чолгинський": сучасний стан та перспективи // Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об'єктів на Розточчі / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Львів: Логос, 2000. - С. 73-75.
 92. Шидловський І.В., Лисачук Т.І., Головачов О.В. Звіт про результати п'ятирічної діяльності ЗУОС: 1995-1999 р. - Львів: Сполом, 1999. - 32 с.
 93. Шидловський І.В., Чорненька О.Б., Сребродольська Є.Б., Когут І.В., Пріяткіна Н.В., Гура П.І., Бучко В.В., Лисачук Т.І. Сучасний стан орнітофауни Чолгинського заказника та прилеглих територій. Заповідна справа в Україні. - 1998. - Т.4. - Вип.1. - С. 65-70.
 94. Шкаран В. Звіт про кільцювання птахів у західних областях України в 1987-91 роках // Тріщ. Інформаційні матеріали Західного відділення Українського орнітологічного. товариства. - Дрогобич, 1995. - С. 12-26.
 95. Шнитников В.И. Птицы Минской губернии. - Мн.: Кушнерев и К°, 1913. - 476 с.
 96. Arnold E.N., Burton J.A. Pareys Reptilien - und Amphibienfuehrer Europas. Verlag Paul Parey. Hamburg, - 1984. - 270 s.
 97. Blab J., Brueggemann P., Sauer H. Tiezwelt in der Zivilisationslandsdchaft. Tell II: Raumeinbindung und Biotopnutzung bei Reptilien und Amphibien im Drachenfelser Laendchen und Naturschutz. - 1991. - 103 p.
 98. Blab J., Vogel H. Amphibien und Reptilien erkennen und schuetzen. - 1996. - 160 p.
 99. Вusse P. Przedstawienie dynamiky wedrowek ptakow // Notatki Ornitologiczne. - 1973. - 14. - S. 68-75.
 100. Busse P. Key to sexing and ageing of European Passerines // Beitr. Naturk. Niedersachsens. - 1984. - 37 (suppl.)
 101. Busse P. New technique of a field study of night passerine migrants // Ring. - 1995. - 17. - P. 97-116.
 102. Busse P. Bird station manual. Gdansk, 2000. - 264 p.
 103. Chapman A.H. Yellow Wagtails roosting in wheatfield // British Birds. - 1988. - N. 1. - Vol. 81 - P. 29-30.
 104. Convention on Wetlands, Ramsar, Iran. 1971
 105. unajewski A. Badania nad ptakami Wo?znia // Acta ornitologica zoologica polonica - 1938 - 2. - № 17. - S. 335.
 106. Flade M., Geissing B., Gorban I., Kalyakin M., Keiss O., Kloskowski J., Kovacs G., Kozulin A., Krogulec J., Poluda A., Preiksa Z., Schaffer N., Schulze-Hagen K., Tischclikin A., Vegvari Z., Vinchevski A. World population, trends and conservation status of the Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola // Die Vogelwelt. - 1999. - Heft 2. - P. 65-96.
 107. Holovachov O., Bostr?m S., Susulovsky A. Description of Acroukrainicus sagittiferus gen. et sp. n. (Nematode: Cephalobidae) from the area of an old sulfur industry in Ukraine // Russian Journal of Nematology. - 2001. - 9. - P. 51-56.
 108. Honegger R.E. Threatened amphibians and reptiles in Europe. Supplementary Volume of "Handbooch der reptilien und amphibien Europas". Wiesbaden. 981. 158 p.
 109. Hura P. Fat and Weight of 1-eyar-old individual of Motacilla flava // The Ring. - 1999. - V. 21(1). - P. 201.
 110. Juszczyk W. Plazy i gady krajowe. Warszawa, 1987. 390 s.
 111. Lemaire F. Mixed song,interspecific competition and hybridisation in the reed and marsch warblers (A. scirpaceus and palustris) // Behavior. - 1977. - 63. - 3-4. - P. 215-240.
 112. Lysachuk T., Szydlovskyj I. The characteristic of migration and morphology of two species of Warblers Acrocephalus scirpaceus and A. palustris // The Ring. - 1999. - 21. - P. 151.
 113. Mikityuk A. River Prip'yat valley. 005. Ukraine // Important Bird Areas in Europe: prioryty sites for conservation. Cambridge, UK: BirdLife International, 2000. - P. 691-724.
 114. Noellert A.&C. Die Amphibien Europas. // Kosmos. - 1992. - 382 s.
 115. Svensson L. Identification guide to European Passerines. Stockholm, 1992. - 368 p.
 116. Szydlovski I., Lysaczuk T. Preliminary data on autumn migration of Wood Sandpiper (Tringa glareola) in the Western Ukraine // The Ring. - 1998. - 20. - P. 117-121.
 117. The EBCC Atlas of European Breeding Birds/ Their distribution and abundance/ Edited by Ward J.M.Hagemeijer, Michael J.Blair. Published for the European Bird Census Council by T. and A.Poyser. - London, 1997. - 903 p.

 

 
zoomus@franko.lviv.ua Вверх
Webm@ster