Western-Ukrainian Ornithological Station
Західно-Українська орнітологічна станція

A
V
O
S
E
T
T
A


   

Зміст - Contents

1. Міграції птахів
    Bird migrations
2. Загрози мігруючим птахам
    Treats to migrating birds
3. Західно-Українська орнітологічна станція: "AVOSETTA"
    Western-Ukrainian ornithological station: "AVOSETTA"

4. Орнітологічний заказник "Чолгинський"

Територія орнітологічного заказника "Чолгинський" знаходиться в межах українського Розточчя. Основним рельєфоутворюючим елементом місцевості є долини річок Шкло та Гноєнець з численними притоками, що зливаються близько міста Яворів і впадають далі в ріку Сян.

Заказник знаходиться в зоні з надлишковим зволоженням. Середня річна норма опадів становить 720 мм, а випаровування 608 мм. Середньомісячна температура в липні +180 С, в січні - 60С. Переважаючий напрямок вітру західний.

Ландшафт заказника представлений кількома типами угруповань, властивих для відкритої місцевості.

Оскільки територія заказника є розділеною на дві частини (два водозбірники) і орнітофауна їх дещо відмінна, тому біотопічний опис території приводиться окремо для кожної частини.

На території першого водозбірника є такі угруповання:

  • відкрите водне плесо, де рослинність практично відсутня. Особливу цінність він становить для водоплавних птахів.
  • прибережні мілководдя і заболочені ділянки. Це територія, яка добре прогрівається сонцем і є багатою на планктон. Більша частина площі (70 %) вкрита рідкими заростями осок (Carex spp.) рогозу (Typha sp.) та злаками. Решта площі (30%) не заросла повітряно-водною чи наземною рослинністю. Саме у цьому біотопі проводиться відлов куликів.
  • відкриті посушливі ділянки, що характеризуються розвинутим рослинним покривом. Окрім злаків, в цьому біотопі є різні види складноцвітих та деякі ксерофільні рослини. Серед такої рослинності гніздуються галстучник, зуйок малий, шилодзьобка, чайка, мартини звичайний та сріблястий.
  • злакові травостої висотою до 0,5 м. Кількість видів, що населяють цей біотоп дуже мала. Тут гніздуються лише чайка та травник. В час весняних та осінніх міграцій в цьому біотопі зупиняється великий кроншнеп.

Другий водозбірник включає наступні біотопи:

  • відкрите водне плесо - дуже багате на водоплавних птахів.
  • узбережжя та мілководдя повністю зарослі очеретом (Phragmites sp.), рогозами (Typha sp.), осоками (Carex spp.). В цьому біотопі гніздуються качки, сірі гуси, лебеді-шипуни і, можливо, великі білі чаплі, які спостерігаються тут протягом всього теплого періоду року.
  • вологі зарості де, крім вище перерахованих видів рослин, є також складноцвіті, верби (Salix sp.) і деякі інші. Птахи тут зустрічаються рідше.
  • низькотравні луки, де ростуть невисокі злаки і місцями зустрічаються голі плями пісків. У цьому біотопі гніздуються чайка, польовий жайворонок, польвий та лучний щеврики, рідше малий зуйок та очеретяна вівсянка.

Заказник площею 820 га був створений рішенням обласної Ради народних депутатів від 11 лютого 1997 року №126. Метою сторення було:

  • збереження та охорона рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України, які зосереджуються в заказнику в період міграції;
  • охорона умов проживання, відновлення та відтворення чисельності орнітологічного комплексу мисливських видів птахів.

Завдяки тісній співпраці відділу заповідних територій Управління екологічної безпеки у Львівській області та орнітологів Західного відділення УОТ та ЛКО на території заказника запроваджено моніторинг та охорону птахів у гніздовий період і в час міграцій.


    "Cholginsky" ornithological reserve
5. Моніторинг за міграціями. Основні види робіт, методики та результати
    Monitoring on birds migrations. Observations of migrations
6. Новини фауністики
    New data on fauna
7. Охорона території та видів
    Protection of species and habitat
8. Подяки
    Acknowledgements
9. Бібліографія
    Bibliography
 

E-mail: zoomus@franko.lviv.ua