Western-Ukrainian Ornithological Station
Західно-Українська орнітологічна станція

A
V
O
S
E
T
T
A


   

Зміст - Contents

1. Міграції птахів
    Bird migrations

2. Загрози мігруючим птахам

Не простим є шлях прольоту птахів до місць зимівлі. Окрім, фізико-географічних та кліматичних впливів на птахів чекають і інші небезпеки.

Найважливішим із них є фактор браконьєрства та не раціонального ведення мисливського господарства, коли сотні птахів відстрілюються заради спортивного інтересу, коли рідкісні та червонокнижні види знижуються просто так або заради м'яса, коли полювання не регулюється.

Сильний вплив на чисельність птахів справляє відлов та торгівля ними. Особливо небезпечним є масовий відлов, який реально здійснюється в час міграцій, коли птахи об'єднуються у великі зграї.

Зміна природнього середовища: проведення меліорацій, випрямлення русел рік, розорювання лук та степів; вирубування лісів; зміна і руйнування гніздових біотопів і т.і., також негативно позначаються на житті птахів.

Саме такі заходи привели до того, що за даними Д.Лютера (1986) за останні 40 років авіфауна світу втратила 28 видів і 38 підвидів птахів, що становить 52% від всіх вимерлих птахів протягом 1800-1986 років.


    Treats to migrating birds
3. Західно-Українська орнітологічна станція: "AVOSETTA"
    Western-Ukrainian ornithological station: "AVOSETTA"
4. Орнітологічний заказник "Чолгинський"
    "Cholginsky" ornithological reserve
5. Моніторинг за міграціями. Основні види робіт, методики та результати
    Monitoring on birds migrations. Observations of migrations
6. Новини фауністики
    New data on fauna
7. Охорона території та видів
    Protection of species and habitat
8. Подяки
    Acknowledgements
9. Бібліографія
    Bibliography
 

E-mail: zoomus@franko.lviv.ua