Western-Ukrainian Ornithological Station
Західно-Українська орнітологічна станція

A
V
O
S
E
T
T
A


   

Зміст - Contents

1. Міграції птахів
    Bird migrations
2. Загрози мігруючим птахам
    Treats to migrating birds
3. Західно-Українська орнітологічна станція: "AVOSETTA"
    Western-Ukrainian ornithological station: "AVOSETTA"
4. Орнітологічний заказник "Чолгинський"
    "Cholginsky" ornithological reserve
5. Моніторинг за міграціями. Основні види робіт, методики та результати
    Monitoring on birds migrations. Observations of migrations
6. Новини фауністики
    New data on fauna

7. Охорона території та видів

Велика різноманітність антропогенних факторів іїх дія, зводиться головним чином до впливу їх на птахів та території, де вони живуть. Тому, дуже важливо охороняти не лише самих птахів, але й місця їх проживання.

Одним із найбільш поширених видів охорони, який використовується у багатьох країнах світу є - прийняття законодавчих актів по охороні птахів. Ці акти можуть передбачати повну охорону видів, або охорону птахів у певні їх періоди життя (наприкдад: міграції). Саме таким важливим законодавчим актом стала Боннська конвенція 1979 року "Про збереження мігруючих видів диких тварин", ратифікована Україною у 1998 році.

Іншим видом охорони тварин і зокрема птахів є складання у державі національної Червоної книги. 56 видів птахів занесені в Червону Книгу України.

Особливо цінним і практичним видом охорони птахів виступає робота по створенню заповідного фонду України, куди входять охоронні території різного рангу: заповідники, національні природні парки, заказники і пам'ятки природи.

Одним із таких об'єктів виступає орнітологічний заказник "Чолгинський", головною метою створення якого була охорона масових скупчень птахів у період міграції.

Саме тут за літньо-осінній період пролітають близько 55 - 75 тисяч птахів, які знаходять тут корм та місця придатні для ночівлі. Тому, починаючи з 1995 року на території заказника орнітологи Західного відділення Українського орнітологічного товариства, члени Українського товариства охорони птахів та інспектори Управління екологічної безпеки у Львівській області ведуть постійний нагляд за птахами та їх міграційними скупченнями, проводять дослідження пролітних шляхів та орієнтації птахів.

Сьогодні, територія заказника "Чолгинський" є однією з найунікальніших на Львівщині і запропонована Управлінням екологічної безпеки у Львівській області до списку важливих водно-болотних угідь (Wetlands).


    Protection of species and habitat
8. Подяки
    Acknowledgements
9. Бібліографія
    Bibliography
 

E-mail: zoomus@franko.lviv.ua