Western-Ukrainian Ornithological Station
Західно-Українська орнітологічна станція

A
V
O
S
E
T
T
A


   

Зміст - Contents

1. Міграції птахів
    Bird migrations
2. Загрози мігруючим птахам
    Treats to migrating birds
3. Західно-Українська орнітологічна станція: "AVOSETTA"
    Western-Ukrainian ornithological station: "AVOSETTA"
4. Орнітологічний заказник "Чолгинський"
    "Cholginsky" ornithological reserve
5. Моніторинг за міграціями. Основні види робіт, методики та результати
    Monitoring on birds migrations. Observations of migrations

6. Новини фауністики

За час досліджень в орнітологічному заказнику "Чолгинський" зроблено наступні фауністичні знахідки:

 • у 1995 році вперше для України відмічено гніздування пісочника великого (Charadrius hiaticula L.). До 1997 року включно, його чисельність в заказнику зростала, але у зв'язку із сукцесією знову почала скорочуватись. На сьогодні, тут гніздується близько 5-7 пар цього виду.
 • влітку 1995 року, на території заказника відмічено колпицю (Platalea leucorodia L.). Птах годувався на мілководдях ставу сильно порослого рогозом та очеретом.
 • 13 серпня 1996 року спостерігався виводок галагаза (Tadorna tadorna L.). Дві пари дорослих птахів і семеро молодих птахів, які щойно піднялися на крило, протягом тижня годувалися і відпочивали у заказнику.
 • Поморник короткохвостий (Stercorarius parasiticus L.) - лише один раз спостерігався в межах досліджуваної території. Два птахи відпочивали на мілководді відстійника (на початку вересня 1996 року).
 • Пісочник ісландський (Calidris canutus L.) - три птахи у ювенільному вбранні спостерігалися в кінці серпня - на початку вересня 1997 року. Один із птахів був відловлений і закільцьований.
 • Дерихвіст степовий (Glareola nordmanni L.) - заліт однієї особини цього виду був відмічений в середині серпня 1997 року. Птах активно полював на бабок (Odonata) над територією заказника.
 • Реготун чорноголовий (Larus ichthyaetus L.) - вид, поодинокі особини якого щорічно спостерігаються в районі досліджень під час міграції і в гніздовий період.
 • Вівчарик зелений (Phylloscopus trochiloides L.) - один раз був відловлений і закільцьований у серпні 1998 року.
 • Баклан малий (Phalacrocorax pygmeus L.) - всього раз (11.08.1998) спостерігалася зграя птахів з 23 особин, які пролітали над водоймами заказника.
 • Очеретянка індійська (Acrocephalus agricola J.) - дорослий самець цього виду був відловлений і закільцьований на початку липня 1999 року.
 • Пісочник морський (Charadrius alexandrinus L.) - вперше відмічений на території Західних областей України. Дорослий птах спостерігався на мілководдях заказника 10 травня 1999 року.

    New data on fauna
7. Охорона території та видів
    Protection of species and habitat
8. Подяки
    Acknowledgements
9. Бібліографія
    Bibliography
 


E-mail: zoomus@franko.lviv.ua