Western-Ukrainian Ornithological Station
Західно-Українська орнітологічна станція

A
V
O
S
E
T
T
A


   

Зміст - Contents

1. Міграції птахів
    Bird migrations
2. Загрози мігруючим птахам
    Treats to migrating birds
3. Західно-Українська орнітологічна станція: "AVOSETTA"
    Western-Ukrainian ornithological station: "AVOSETTA"
4. Орнітологічний заказник "Чолгинський"
    "Cholginsky" ornithological reserve
5. Моніторинг за міграціями. Основні види робіт, методики та результати
    Monitoring on birds migrations. Observations of migrations
6. Новини фауністики
    New data on fauna
7. Охорона території та видів
    Protection of species and habitat
8. Подяки
    Acknowledgements
9. Бібліографія

Bibliography

Горбань І.М. Про статус червоношийого норця (Podiceps auritus L.) на Заході України // Інформаційні матеріали Західного відділення УОТ. - Дрогобич, 1998. - Вип. 9. - С. 54.

Гура П.І. Динаміка літньо-осіннього прольоту мартинів Laridae у заказнику "Чолгинський" // Екологічні аспекти охорони птахів / Матеріали 7 наради орітологів Західної України, 4-7 лютого 1999 р. м. Івано-Франківськ. - Львів, 1999. - С.41-43.

Мартинюк І.Я., Шидловський І.В. Внутрішньопопуляційний розподіл лучної очеретянки за результатами кластерного аналізу довжини крила пролітних птахів // Матеріали II конференції Спілки молодих орнітологів України, 4-7 квітня 1996 р. м. Канів. - Канів-Чернівці, 1996. - С. 114-116.

Чорненька О.Б. Прив'язаність куликів до певних стацій на Львівщині // Екологічні аспекти охорони птахів / Матеріали 7 наради орітологів Західної України, 4-7 лютого 1999 р. м. Івано-Франківськ. - Львів, 1999. - С.100 - 102.

Шидловский И.В. Вести из регионов (Украина) // Информационные материалы Рабочей группы по куликам. - Москва, 1998. - № 11. - С. 11.

Шидловский И.В. Вести из регионов (Украина) // Информационные материалы Рабочей группы по куликам. - Москва, 1999. - № 12. - С. 7.

Шидловский И.В. Вести из регионов (Украина) // Информационные материалы Рабочей группы по куликам. - Москва, 1996. - № 9. - С. 8-9.

Шидловский И.В. Новые гнездящиеся птицы орнитологического стационара "Чолгини", Западная Украина // Русский орнитологический журнал. - 1996. - экспресс-выпуск 5:5, С. 5.

Шидловський І.В. Про діяльність робочої групи "Avosetta" у 1995 році // Інформаційні матеріали Західного відділення УОТ. - Дрогобич, 1995. - Вип. 7. - С. 37-38.

Шидловський І.В. Результати дворічної роботи пункту кільцювання птахів "Avosetta" // Орішок. Інформаційні матеріали Західного відділення УОТ. - Дрогобич, 1997. - Вип. 8. - С. 34-35.

Шидловський І.В., Чорненька О.Б., Сребродольська Є.Б., Когут І.В., Пріяткіна Н.В., Гура П.І., Бучко В.В., Лисачук Т.І. Сучасний стан орнітофауни Чолгинського заказника та прилеглих територій // Заповідна справа в Україні. - 1998. - Т. 4., Вип. 1. - С. 65-70.

Hura P. Fat and Weight of 1-eyar-old individual of Motacilla flava // The Ring. - 1999. - 21(1). - P. 201.

Lysachuk T., Szydlovskyj I. The characteristic of migration and morphology of two species of Warblers Acrocephalus scirpaceus and Acrocephalus palustris // The Ring. - 1999. - 21(1). - P.151.

Szydlovski I., Lysaczuk T. Preliminary on autumn migration of Wood Sandpiper (Tringa glareola) in the Western Ukraine. - The Ring. - 1999. - 20(1-2). - P. 117-121.

Trocinska A., Leivits C., Nitecki I., Szydlovsky I. Directional preferences of Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus) on autumn migration along the Eastern and Southern coast of the Baltic Sea and in Western part of Ukraine // The Ring. - 1999. - 21(1). - P. 163.

Trocinska A., Leivits C., Nitecki I., Szydlovsky I. Directional preferences of Sedge Warbler (Acrocephalus schoenobaenus) on autumn migration along the Eastern and Southern coast of the Baltic Sea and in Western part of Ukraine // The Ring. - 1999. - 21(1). - P. 164.


E-mail: zoomus@franko.lviv.ua