Кафедра фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка Кафедра фізіології людини і тварин
Львівського національного університету імені Івана Франка
Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна
Тел.: (032) 239-47-86

 

Навчання

 

Загальні курси, які забезпечує кафедра фізіології людини і тварин, слухають усі студенти освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" біологічного факультету, а також студенти філософського факультету і факультету електроніки. На кафедрі підготовка студентів денної форми навчання здійснюється за спеціальністю "Біологія" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.070400 - бакалавр, "Фізіологія" спеціалізації "Фізіологія людини і тварин" освітньо-кваліфікаційних рівнів 7.070408 - спеціаліст і 8.070408 - магістр. На заочній формі навчання підготовка здійснюється за спеціальністю "Біологія" спеціалізації "Фізіологія людини і тварин" освітньо-кваліфікаційних рівнів 6.070400 - бакалавр, 7.070402 - спеціаліст. Студенти поглиблюють практичні навички викладання біології на педагогічних практиках. При кафедрі функціонує аспірантура за спеціальністю 03.00.13 - "фізіологія людини і тварин".

 

Загальні курси

Рік навчання

Семестр

Назва курсу

Лектор

ІІ

1

Анатомія людини(оцінювання), (завдання для самостійної роботи), (методичні вказівки) доц. С.В. Бичкова,
доц. Т.В. Король

ІІІ

1, 2

Фізіологія людини і тварин (питання до іспиту) проф. В.В. Манько
ІІІ 2 Фізіологія людини і тварин (для студентів-екологів) доц. Т.В. Король

ІI-III

2, 1

Анатомія людини (для студентів заочної форми навчання) доц. Т.В. Король

ІІІ

1, 2

Фізіологія людини і тварин (для студентів заочної форми навчання) доц. Т.В. Король

І

2

Анатомія та еволюція нервової системи
(для студентів філософського ф-ту)
проф. Н.В. Федірко

І

2

Анатомія та еволюція нервової системи
(для студентів заочної форми навчання філософ. ф-ту)
доц. С.В. Бичкова                                     

ІІ

1

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності (для студентів філософського ф-ту) (питання до іспиту для студентів філософського ф-ту) проф. Н.В. Федірко

І

1

Основи біології та загальної фізіології людини (для студентів ф-ту електроніки) доц. С.В. Бичкова

І

1

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності (для студентів заочної форми навчання філософського факультету) доц. О.В. Іккерт

ІІ

1

Екологія людини (для студентів-екологів) доц. О.В. Іккерт

ІІ

1

Порівняльна психологія (для студентів філософського ф-ту) проф. Н.В. ФедіркоСпеціальні курси і практикуми

Освітній рівень - бакалавр

Рік навчання

Семестр

 Назва курсу (практикуму)

 Викладач

ІІІ

1

Методологія та організація наукових досліджень

проф. В.В.Манько                  

ІІІ

1

Біоенергетика

проф. А.М. Бабський

IV

2

Фармакологічна фізіологія (для студентів заочної форми навчання)

доц. О.В. Іккерт

ІІІ 2 Фізіологія травлення

проф. А.М. Бабський

IV

1

Фізіологія крові та кровообігу

доц. Т.В. Король

ІІІ

2

Фізіологія трудових процесів

проф. М.Ю. Клевець

ІІІ

1

Електрофізіологія (питання для іспиту)

проф. М.Ю. Клевець

IV

1

Фізіологія ЦНС

проф. Н.В. Федірко

IV

1

Сенсорна фізіологія (питання для іспиту)

проф. В.В. Манько

IV

2

Ендокринологія

доц. О.В. Іккерт 

IV

1

Науковий семінар 

проф. М.Ю. Клевець 

 IV

1, 2

Великий практикум

викладачі кафедри

ІІІ 1

Екологічна фізіологія (для студентів-екологів)

доц. О.В. Іккерт

IV 2

Фізіологія ЦНС (для студентів заочної форми навчання)

проф. Н.В. Федірко

IV 2

Фізіологія  трудових процесів (для студентів заочної форми навчання)

проф. М.Ю. Клевець

IV 1

Методологія та організація наукових досліджень (для студентів заочної форми навчання)

проф. В.В. Манько

IV 1

Електрофізіологія (для студентів заочної форми навчання)

проф. М.Ю. Клевець

IV 1,2

Біоенергетика (для студентів заочної форми навчання)

проф. А.М. Бабський

IV 2

Фізіологія травлення (для студентів заочної форми навчання)

проф. А.М. Бабський

IV 2

Фізіологія крові та внутрішнього середовища (для студентів заочної форми навчання)

доц. Т.В. Король

Освітній рівень - спеціаліст

I

1

Основи патологічної фізіології

доц. Т.В. Король

I

1

Хронобіологія (для студентів заочної форми навчання)

доц. О.В. Іккерт

I

1

Фізіологія онтогенезу

проф. Н.В. Федірко

I 1

Фармакологічна фізіологія

доц. О.В. Іккерт

I

1

Фізіологія виділенняобміну і терморегуляції

доц. Т.В. Король

I

1, 2

Науковий семінар

проф. М.Ю. Клевець

I

1, 2

Спецпрактикум

викладачі кафедри

 Освітній рівень - магістр

I

2

Порівняльна фізіологія

доц. С.В. Бичкова

I

2

Фізіологія онтогенезу

проф. Н.В. Федірко

I

2

Електрофізіологія секреторних клітин, (питання до іспиту)

проф. В.В. Манько

I

1

Основи патологічної фізіології

доц. Т.В. Король

I

      1 Фізіологія новоутворень проф. А.М. Бабський

I

1, 2

Науковий семінар

проф. В.В. Манько

I

1, 2

Спецпрактикум

викладачі кафедриНавчальні і виробничі практики (
наскрізна програма практики)

Рік навчання

 

Семестр

 

Освітній рівень

 

Назва практики

 

Місце проходження

ІІІ

2

бакалавр

навчально-виробнича

наукові установи

IV

2

бакалавр

педагогічна (6 тижнів)

школи, ліцей, гімназії, коледжі

I

2

спеціаліст

переддипломна практика

наукові установи

I

2

магістр

переддипломна практика

наукові установи

I

2

магістр

педагогічна практика (6 тижнів)

кафедра фізіології людини і тварин

 

 

 |  Історія |  Колектив |  Дослідження |  Конференції |  Навчання |  Книги |  Абітурієнтові |  А чи знаєте Ви? |