Наукові дослідження в галузі генетики дрозофіли

Наукові дослідження в галузі генетики Drosophila melanogaster проводяться з часу заснування кафедри генетики (1976 р.). Під керівництвом зав. кафедри доц. Белоконь О.М. розпочалися роботи по виявленню змін низки ген-ензимних систем в онтогенезі дрозофіли за дії променевого ураження та деяких хімічних речовин, а також за впливу природних антиоксидантів та їх комплексів. У цих дослідженнях брали участь доц. Максимів Д.В., доц. Черник Я.І., доц. Боднар Л.С., к.б.н. Щербата Г.Р., к.б.н. Бобак Я.П., доц. Голуб Н.Я., мол. наук. сп. Коритко О.Р., інж. Біляєва В.В., інж. Пісоцька Д.Є., інж. Жиленко Л.М. Ця тематика входила в координаційні плани АН СРСР "Штучне збільшення видової тривалості життя людей" і "Вивчення молекулярно-генетичних механізмів променевого ураження", а також у плани Мінвузу України та цільові програми Держкомітету СРСР з науки і техніки. Робота проводилася у співпраці з кафедрою загальної та молекулярної генетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (проф. Бердишев Г.Д.), Харківського державного університету ім. В. Каразіна (проф. Шахбазов В.Г.), НДІ геронтології і геріатрії АМН України (акад. Фролькіс В.В). У жовтні 1987 року на базі кафедри генетики відбулося виїздне засідання пленуму УТГІС, присвячене 100-річчю М.І.Вавілова; організована і проведена V Всесоюзна нарада з біології і генетики дрозофіли.

У 1990 році доц. Максимів Д.В. і доц. Черник Я.І. започаткували дослідження молекулярно-генетичних механізмів дестабілізації геному в процесі старіння та за дії екстремальних чинників фізичної і хімічної природи. Матеріалом були лабораторні лінії та природні популяції дрозофіли з районів ЧАЕС. Ці роботи виконувалися у співпраці з Інститутом біології гена РАН, Москва (проф. Георгієв Г.П., проф. Герасимова Т.Й.), Інститутом загальної генетики РАН, Москва (проф. Захаров І.А.), Інститутом біології розвитку РАН, Москва (акад. Корочкін Л.І.) і входили в наукові програми Державного комітету України з науки і технологій та Міністерства освіти і науки України.

У 1997 – 2000 рр. виконувалася науково-дослідна робота за проектом INTAS-Україна 96-1439 "Дегенерація і регенерація мозку: молекулярно-генетичний аналіз у дрозофіли". Науковий керівник доц. Черник Я.І., відповідальний виконавець к.б.н. Щербата Г.Р. Співвиконавці: Інститут біології гена РАН (акад. Корочкін Л.І.), Університет м.Фрайбурга, ФРН (проф. К.Ф.Фішбах) та Університет м. Базеля, Швейцарія, (проф. Г.Райчарт).

Дослідження в рамках міжнародного проекту CRDF UKB 1-2646-LV-05 “Дрозофіла як модельна система м’язової дистрофії: молекулярно-генетичний аналіз дистрофін-дистрогліканового комплексу” проводилися з 2005 по 2008 р. (наук. керівник доц. Черник Я.І., відповідальний виконавець доц. Максимів Д.В.) у співпраці з Університетом Дж. Вашингтона, м.Сіетл, США (проф. Х. Рахуола-Бейкер). 

У 2007–2012 рр. науково-дослідна робота проводилася згідно тематик: “Методичні підходи детекції мутацій, які спричинюють моногенні захворювання людини, та використання модельної тест-системи Drosophilamelanogaster для вивчення молекулярно-генетичних механізмів виникнення цих захворювань” (№ державної реєстрації 010811007777, виконувалася відповідно до наказу Міністерства освіти та науки); “Drosophilamelanogaster як модельний об’єкт молекулярно-генетичних досліджень нейродегенеративних захворювань і м’язових дистрофій людини, а також як тест-система для оцінки мутагенної дії чинників довкілля” (№ державної реєстрації 0110U003145, виконувалася в межах робочого часу). На даний час наукові дослідження ведуться по темі “Генетичний контроль нейродегенерацій мозку і м’язових дистрофій у Drosophilamelanogaster та вивчення мутагенної активності харчових ароматизаторів з використанням про- та еукаріотичних тест-систем” (в межах робочого часу, № державної реєстрації 0113U000865).

Наукові дослідження в галузі нейрогенетики проводяться у співпраці з доц. Степаненко Л.В. (кафедра психіатрії, психології та сексології Львівського медичного університету ім. Д. Галицького), проф. К. Фішбахом (Фрайбургський університет, м. Фрайбург, Німеччина), ст. наук. співр. Саранцевою С.В. (Петербургський інститут ядерної фізики ім. Б.П. Константінова, Гатчина, Росія) та доц. Козерецькою І.А. (кафедра генетики та молекулярної біології Київського національного університету ім. Т. Шевченка); з проф. Макаренком О.М. (Інститут фармакології і токсикології АМН України) на модельній тест-системіDrosophilamelanogaster апробується вплив біологічно активних речовин та фармакологічних засобів; з проф. Лівшиць Л.А. (відділ медичної генетики Інституту молекулярної біології та генетики НАН України) вивчається спектр і природа мутацій, що спричинюють важкі моногенні захворювання людини, та розробляються методологічні основи виявлення цих мутацій; з проф. Щербатою Г.Р. (Інститут біофізичної хімії Макса Планка, м. Геттінген, Німеччина) ведуться спільні дослідження по виявленню причин та механізмів міопатій.

Наукові стажування викладачі проходили на кафедрі генетики Московського університету ім. М. Ломоносова (доц. Максимів Д.В., доц. Черник Я.І.); в Інституті молекулярної генетики РАН, Москва  (доц. Черник Я.І.); в Інституті спадкової патології АМН України, Львів (доц. Боднар Л.С., доц. Черник Я.І.); в Інституті біології клітини НАН України, Львів (доц. Максимів Д.В., доц. Черник Я.І., доц. Боднар Л.С., доц. Голуб Н.Я.); в Університеті Дж. Вашингтона, Сіетл (доц. Черник Я.І., доц. Максимів Д.В.); у Фрайбурському університеті (доц. Матійців Н.П.). За індивідуальними грантами працювали:

 • WUBMRC – ас. Щербакова О.В. (2002-2003, 2005-2006); доц. Матійців Н.П. (2002-2003; 2013-2014);
 • INTAS – ас. Щербакова О.В. (2006-2008); доц. Матійців Н.П. (2005-2006);
 • DAAD – асп. Могиляк І.І. (2009-2010); асп. Рішко В.М. (2009-2010); доц. Матійців Н.П. (2011);
 • Грант РФФД (Російський Фонд Фундаментальних досліджень) – асп. Труш О.І. (2013);
 • Грант “Rotary Yoneyama Scholarship for Applicants Residing Abroad”, Японія – асп. Труш О.І. (2014-2015).

Результати досліджень в галузі генетики дрозофіли співробітники кафедри доповідали на:

 • 14 Міжнародному генетичному конгресі (Москва, 1978); Міжнародному конгресі "Гени, генні родини та ізоферменти" (Стокгольм, 2001);
 • Всесоюзних з'їздах товариства генетиків та селекціонерів (Кишинів, 1982; Москва, 1987; Мінськ, 1992) та з'їздах Українського товариства генетиків та селекціонерів (Одеса, 1981; Умань, 1986; Полтава, 1992);
 • Всесоюзному з'їзді геронтологів і геріатрів (Тбілісі, 1989);
 • З'їзді радіобіологів України (Київ 1993; Дніпропетровськ 1995); Міжнародному з'їзді з радіаційних досліджень (Москва 1997);
 • Всесоюзних конференціях "Екологічна генетика рослин і тварин" (Кишинів, 1984); "Рекомбіногенез як фактор еволюції і селекції" (Кишинів, 1985); "Еколого-генетичний моніторинг стану навколишнього середовища" (Караганда 1990); "Тривалість життя: механізми, прогнози, шляхи збільшення" (Київ, 1991); "Генетика комах" (Москва, 1991);
 • Міжнародних конференціях "Радіобіологічні наслідки забруднення оточуючого середовища" (Москва 1994); "Партнерство в охороні навколишнього середовища" (Вроцлав 1996); "Проблеми радіаційної генетики на межі віків" (Москва, 2000); "Біологічні ефекти малих доз іонізуючої радіації і радіаційне ураження середовища" (Сиктивкар, 2001);
 • Всесоюзних симпозіумах "Вплив радіації на регуляторні процеси в клітині" (Пущино, 1976); "Молекулярні і клітинні механізми старіння" (Київ, 1981); "Біологічний вік як проблема теоретичної і практичної медицини" (Київ, 1985); "Об'єм і методи генотоксичної оцінки і побічних ефектів біологічно активних речовин" (Ленінград, 1989);
 • Всесоюзних нарадах з біології і генетики дрозофіли (Харків, 1979; Мінськ, 1985; Львів, 1987; Одеса, 1989);
 • Всеукраїнській конференції з психіатрії (Львів, 2001);
 • 12-у Європейському Конгресі психіатрів (Женева, 2004);
 • 14-й  Європейській конференції з хвороби Альцгеймера ( Прага, 2004);
 • І-у Українському з’їзді з клітинної біології (Львів, 2004);
 • IV Національному конгресі геронтологів та геріатрів України ( Київ, 2005);
 • Міжнародних наукових конференціях “Фактори експериментальної еволюції організмів” (м. Алушта , 2006 – 2011 рр.);
 • Міжнар. конф. студ. аспір. “Молодь та поступ біології” (Львів, 2005 – 2013 рр.);
 • Конференції молодих вчених до 120-річчя від дня народження М.І.Вавілова (Київ, 2007);
 • III з’їзді фармакологів Росії (Санкт-Петербург, 2007);
 • III та IV з’їздах медичних генетиків України (Львів, 2002, 2008);
 • 12-й Європейській дрозофільній конференції з нейробіології (Верзбург, 2008);
 • 6-у міжнародному симпозіумі молодих науковців з нейробіології (Геттінген, 2009);
 • I, II та III Міжнародних конференціях «Дрозофіла в експериментальній генетиці та біології» (Харків, 2008; Одеса, 2010; Київ, 2012);
 • щорічних міжнародних конференціях по дослідженнях на дрозофілі (США, 2000 – 2013 рр.);
 • щорічних звітних наукових конференціях співробітників ЛНУ ім. І.Франка.

За 1976–2013рр. за результатами наукової роботи на дрозофілі опубліковано понад 230 наукових праць, з яких близько 90 – статті у фахових виданнях.

За матеріалами проведених досліджень захистили кандидатські дисертації: Максимів Д.В., Черник Я.І., Боднар Л.С., Щербата Г.Р., Бобак Я.П., Голуб Н.Я., Матійців Н.П., Щербакова О.В., Яценко А.С., Кучеренко М.М., Рішко В.М. Підготовлена до захисту робота Могиляк І.І. Працюють над виконанням дисертаційної роботи аспіранти Труш О. і Вітушинська М.

Основні результати наукових досліджень використовуються у лекційних курсах дисциплін спеціалізації “Генетичний аналіз“, “Цитогенетика“, “Молекулярні механізми генетичних процесів“, “Генетика еукаріот“, “Регулювання активності генів“, “Генетика онтогенезу“, “Мутагенез і репарація“, “Генетика поведінки”, а методичні розробки впроваджено у великий практикум з генетики дрозофіли.


Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення