Львівський національний університет ім. Івана Франка біологічний факультет
вул. Грушевського, 4, 79005, Львів, Україна.  Телефон / факс: +038(032)2394475.  E-mail: v_fedorenko@franko.lviv.ua
English version English version


      Кафедра генетики та біотехнології створена у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 1976 році. Кафедра проводить підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів - генетиків. На кафедрі ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 03.00.15 - "Генетика". Особливістю навчального процесу на кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ ім.І.Франка є те, що основна увага приділяється вивченню теоретичних основ та методів:
  • молекулярної генетики
  • генетики онтогенезу
  • генетичної та клітинної інженерії
  • біоінформатики
  • генетики та селекції мікроорганізмів
  • біотехнології
  • генетичних аспектів охорони довкілля

На кафедрі працює студентське наукове товариство "Генетичний клуб" та генетичний гурток Малої академії наук.
Основними напрямками наукової роботи кафедри є:

  • Дослідження генетичного контролю біосинтезу антибіотиків та стійкості до них, генетичне та генно-інженерне конструювання штамів актиноміцетів - продуцентів антибіотиків.
  • Вивчення механізмів генетичної нестабільності, індукованої іонізуючими випромінюваннями та хімічними сполуками у дрозофіли, нейрогенетика дрозофіли.
  • Вивчення генотоксичного забруднення водойм екологічно небезпечних районів України, розробка тест-систем для виявлення мутагенів оточуючого середовища.
При кафедрі працюють: науково-дослідна лабораторія генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів антибітиків, Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів антибіотиків та Колекція генетичних ліній дрозофіли. Випускники кафедри працюють: як наукові співробітники науково-дослідних установ генетико-селекційного, біохімічного, мікробіологічного, медичного та сільськогосподарського профілю, селекційних станцій та медико-генетичних консультацій, як співробітники лабораторій та технологи біотехнологічних виробництв, як викладачі середніх та вищих навчальних закладів.Історія | Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі/Співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники | Новини/Оголошення | Колекція культур мікроорганізмів
     Designed by Victor Shum Counter CO.KZ

Останнє поновлення сторінки: 02.11.2012 р.