ТЕМИ
курсових робіт студентів ІІІ курсу кафедри генетики та біотехнології (денна форма навчання, 2016/2017 навчальний рік)

№ п/п Прізвище та ініціали Тема курсової  роботи Науковий керівник
1. Борис Оксана Синтез антибіотиків мутантами Streptomyces albus J1074, що містять ген rpsL в меродиплоїдному стані Проф. Осташ Б.О.
2. Власюк Ірина Гетерологічна експресія гена ssgBAT в клітинах стрептоміцетів Проф. Федоренко В.О.
3. Гомонюк Віталіна Отримання та аналіз штамів Pichia pastoris з експресією гетерологічного білка бета-галактозидази під контролем регульованих промоторів цитозольних ферментів метаболізму метанолу Доц. Матійців Н.П.
4. Дячишин Максим Дослідження ролі С-кінцевої послідовності білка GSS1 у метилотрофних дріжджів Pichia pastoris  Доц. Голуб Н.Я.
5. Желізник Андріана Отримання комплексу плазмідної ДНК з полімерними носіями з метою доставки його в клітини еукаріот. Доц. Черник Я.І.
6. Жукровська Ксенія–Оксана Вплив коекспресії регуляторних та структурних генів на рівень синтезу тейкопланіну в Actinoplanes teichomyceticus Проф. Федоренко В.О.
7. Коваль Божена Зелений синтез наночастинок благородних металів та напівпровідникових нанокристалів Доц. Голуб Н.Я.
8. Кравець Володимир Властивості штамів Streptomyces albus J1074, що містять мутантні алелі гена rpsL,  за ознакою стійкості до антибіотиків Проф. Осташ Б,О.
9. Кучерук Оксана Модуляція когерентним випромінюванням антинеопластичної дії похідних 4-тіазолідонів на клітини з різним ступенем непластичної трансформації Доц. Черник Я.І.
10. Павленко Антон Конструювання штамів Streptomyces ghanaensis АТСС14672, що містять додаткові копії генів mviN та miaB Проф. Осташ Б.О.
11. Проців Назар Конструювання дріжджової інтегративної плазміни pUC57, що містить клонований ген біосинтезу розеофлавіну Streptomyces dawavensis під контролем промотора TEF Candida famata Доц. Щербакова О.В.
12. Савчук Андрій Конструювання та перевірка біоактивності рекомбінантного білка Smad 3 із інактивацією ділянки зв’язування AU-зв’язуючого фактора 1 у ліній HepG2  та HEK293 Доц. Щербакова О.В.
13. Симонян Валерія Регуляція експресії гена SEF1, що кодує транскрипційний активатор у флавіногенних і нефлавіногенних дріжджів за наявності чи відсутності заліза в середовищі Доц. Горбулінська С.М.
14. Цап Мар’яна Життєздатність мутантів Drosophila melanogaster за геном swiss cheese за впливу органофосфатів, температурного та метаболічного стресів Доц. Матійців Н.П.
15. Явдик Христина Тривалість життя та чутливість до умов оксидативного стресу особин Drosophila melanogaster з експресією альфа-синуклеїна людини в нейронах Доц. Матійців Н.П.
16. Яцків Яна Кодонний склад генів людини, що асоційовані з важкими психіатричними розладами Доц. Осташ І.С.

ТЕМИ
курсових робіт студентів ІV курсу кафедри генетики та біотехнології (денна форма навчання, 2016/2017 навчальний рік)

№ п/п Прізвище та ініціали Тема курсової  роботи Науковий керівник
1. Братусь Надія Методика реалізації принципу практичної спрямованості навчання генетики у профільній загальноосвітній школі Доц. Горбулінська С.М.
2. Брикалова Юлія Динаміка біохімічних показників крові мишей за дії наночастинок срібла доц. Матійців Н.П.
3. Василенко Анна Вплив плейотропних регуляторів на властивості актинобактерій з ризосфери листоколосника сизо-зеленого  PHYLLOSTACHYS VIRIDI-GLAUCESCENS (CARR.) A. ET C.RIVIERE Проф. Федоренко В.О.
4. Ковальчик Марта Методика реалізації принципу науковості на уроках генетики у профільній школі Доц. Горбулінська С.М.
5. Крушельницька Ольга Експресія репортерного гена lacZ у rpsL-мутантах Streptomyces albus Доц. Осташ І.С.
6. Кужик Юрій Гени, що контролюють синтез низькомолекулярних сигнальних сполук бутиро-лактонного ряду штамом Streptomyces ghanaensis АТСС14672 Проф. Осташ Б.О.
7. Мартиняк Діана Вплив Церебролізину на рухову активність мутантів Drosophila melanogaster за геном swiss cheese доц. Матійців Н.П.
8. Олійник Мар’яна Зміна фенотипу за надекспресії та нокауту гена dNOS у фоторецепторних клітинах Drosophila melanogaster Доц. Щербакова О.В.
9. Олійник Соломія Вплив надекспресії гена NO-синтази у клітинах очей на рухову активність дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster Доц. Голуб Н.Я.
10. Осідач Соломія Спектр і частота генів KIR-рецепторів у хворих на муковісцидоз. доц. Черник Я.І.
11. Пиж Марія Створення системи надекспресії гена 3375 Strуptomyces cyanogenus S136, що кодує протон-залежний транспортер Доц. Осташ І.С.
12. Спасюк Іванна Створення оптимізованих препаратів морфогенетичних білків кістки для регенерації кісткової тканини Доц. Голуб Н.Я.
13. Типусяк Іванна Виявлення змін на генному та хромосомному рівнях у еукаріотичних організмів за дії ароматизаторів “Вишня AS00640”, “Мускат22056” та “Rafelo82129P” фірми “Etol” Доц. Боднар Л.С.

ТЕМИ
курсових робіт магістрів 1 року студентів заочної форма навчання кафедри генетики та біотехнології у 2016–2017 н. р.

№ п/п Прізвище та ініціали Тема роботи Науковий керівник
1. Копій О.   Доц. Голуб Н.Я.
2. Магир О.   Доц. Горбулінська С.М.
3. Оприск К.    
4. Тихонюк А.    
5. Харатон Я.    

ТЕМИ
курсових робіт студентів V курсу заочної форми навчання кафедри генетики та біотехнології, 2016-2017 навчальний рік

№ п/п Прізвище та ініціали Тема курсової  роботи Науковий керівник
1. Гутак Ілона Схильність до розвитку туберкульозу у хворих з цукровим діабетом (за матеріалами Долинського протитуберкульозного диспансеру Івано-Франківської області) Доц. Голуб Н.Я.
2. Іллющенко Галина Роль спадкового фактора у розвитку ішемічної хвороби серця за матеріалами комунального закладу "Коростенська центральна районна лікарня" Доц. Щербакова О.В.
3. Лесів Тетяна Модульно-рейтингова технологія навчання Доц. Горбулінська С.М.
4. Медвідь Марія Роль спадковості у розвитку ожиріння у дітей Доц. Матійців Н.П.
5. Яськович Вікторія Хімічне забруднення води водних басейнів Старосамбірського району Львівської області за даними міжрайонного управління держсанепідслужби у Львівській області Доц. Боднар Л.С.

Зав. кафедри генетики та біотехнології, проф. Федоренко В.О.


Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення