Навчальний процес

Кафедра генетики та біотехнології здійснює підготовку за напрямом 6.040102 – Біологія (освітньо – кваліфікаційний рівень бакалавра), спеціальністю 8.04010209 – Генетика (денне відділення, освітньо – кваліфікаційний рівень магістра), 091 – Біологія (денне відділення, освітньо – кваліфікаційний рівень магістра та заочне відділення, освітньо – кваліфікаційний рівні магістра та спеціаліста). Особливістю навчального процесу на кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ ім. І.Франка є те, що основна увага приділяється вивченню теоретичних основ та методів молекулярної генетики, генетичної та клітинної інженерії, генетики та селекції мікроорганізмів, біотехнології, біоінформатики, генетичних аспектів охорони довкілля, медичної генетики.

        Студенти беруть участь в наукових семінарах з актуальних проблем сучасної генетики та біотехнології, а також проходять практикуми .
        Важливим елементом підготовки студентів є виробнича, педагогічна та асистентська практики. Виробнича практика проходить в науково-дослідних установах та інститутах, а також на базі кафедр генетики та біотехнології, а педагогічна - в школах м.Львова, асистентська – на базі кафедри. Кращі студенти 4 курсу та магістри можуть займатися за індивідуальним планом, поєднуючи навчання з роботою в наукових та освітніх закладах.

Випускники бакалаврату складають державний іспит з біології

Для поступлення у магістратуру абітурієнти здають тестовий іспит з Біології та іноземної мови.

        Студенти виконують і захищають експериментальні наукові роботи:

        Кращі випускники кафедри можуть продовжити навчання в аспірантурі за спеціальністю 03.00.15 "Генетика".

        Випускники кафедри працюють:
   як наукові співробітники в науково-дослідних установах генетико - селекційного, біохімічного, мікробіологічного, медичного та сільськогосподарського профілю, селекційних станцій та медико-генетичних консультацій;
   як співробітники лабораторій та технологи біотехнологічних виробництв;
   як викладачі середніх та вищих навчальних закладів.
Історія | Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі/Cпівробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини/Оголошення