ТЕМИ
магістерських робіт студентів кафедри генетики і біотехнології денної форма навчання у 2016–2017 н. р.

№ п/п Прізвище та ініціали Тема роботи Науковий керівник
1. Гайбонюк Іванна Мутації генів CFTR та AZF у чоловіків з патоспермією Доц. Щербакова О.В.
2. Грицина Ірина Антинеопластична дія нових похідних 4-тіазолідинонів на клітини гліом людини та тварин Доц. Боднар Л.С.
3. Громяк Наталя Вторинний метаболізм штамів Streptomyces albus J1074, що несуть множинні спонтанні мутації резистентності до антибіотиків Проф. Федоренко В.О.
4. Гудима Оксана Тканино-специфічна надекспресія ділянок гена, що кодують окремі домени білка SWS у особин Drosophila melanogaster різного віку Доц. Матійців Н.П.
5. Івашків Надія Вплив нейропротекторів на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів і життєздатність мутантів Drosophila melanogaster за геном Sod1 Доц. Черник Я.І.
6. Кравців Лілія Нові гени-регулятори продукції моеноміцинів у штамів Streptomyces ghanaensis АТСС14672 та Streptomyces albus J1074 Проф. Федоренко В.О.
7. Мандзюк Оксана Нейродегенеративний фенотип особин ліній 3.5.8 та loechrig Drosophila melanogaster залежно від складу живильного середовища Доц. Щербакова О.В.
8. Манько Назар Розробка методики отримання хітозану з тулуба бджіл і оцінка перспективності його застосування як носія лікарських засобів Доц. Голуб Н.Я.
9. Петровська Яна Ідентифікація промоторів структурних генів біосинтезу рибофлавіну, що взаємодіють з транскрипційним активатором Sef1p дріжджів Candida famata Проф. Федоренко В.О.
10. Шушко Іванна Тривалість життя та реакція на стрес особин Drosophila melanogaster, інфікованих різними штамами Wolbachia, з природних популяцій м. Умані Доц. Матійців Н.П.

ТЕМИ
магістерських робіт студентів кафедри генетики і біотехнології денної форма навчання у 2016–2017 н. р.

№ п/п Прізвище та ініціали Тема роботи Науковий керівник
1. Лісневська А.В. Роль спадковості у розвитку дальтонізму, глаукоми та міопії (за матеріалами центральної районної лікарні м. Городка Хмельницької області) Доц. Голуб Н.Я.

ТЕМИ
дипломних робіт спеціалістів кафедри генетики і біотехнології заочної форми навчання у 2016 – 2017 н. р.

№ п/п Прізвище та ініціали Тема дипломної  роботи Науковий керівник
1. Зубейко Василина Роль факторів довкілля та спадковості у розвитку захворювань дихальних шляхів (за матеріалами Миколаївської комунальної центральної районної лікарні Львівської області) Доц. Горбулінська С.М.
2. Кривко Ярина Спадковість та фактори середовища у розвитку гіпертонічної хвороби (за матеріалами Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова) Доц. Матійців Н.П.
3. Рубай Галина Регуляторні гени Streptomyces cyanogenus S136, що кодують транскрипційні фактори родини AraC Доц. Осташ І.С.
4. Федевич Тетяна Неврологічні захворювання: роль генетичних та екзогенних чинників у їхньому виникненні (за матеріалами Мостиської районної поліклініки) Доц. Черник Я.І.
5. Чевжик Ольга Виявлення мутагенної активності складових шоколадних виробів Львівської майстерні шоколаду Доц. Боднар Л.С.
6. Чорна Вікторія Генетична зумовленість розвитку цукрового діабету (за матеріалами 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя Лева) Доц. Щербакова О.В.
7. Ющенко Ірина Значення спадковості у розвитку цукрового діабету у породіль Львівської обласної клінічної лікарні Доц. Голуб Н.Я.

 

Зав. кафедри генетики та біотехнології, проф.                                                                  В.О. Федоренко


Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення