ДИСИЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Для студентів ОКР «Бакалавр»

  • Генетична інженерія
  • Генетика (для студентів напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування)

Для студентів ОКР «Спеціаліст»

  • Методи дослідження раннього ембріогенезу людини

Для студентів ОКР «Магістр» спеціальності 091 – Біологія

1 рік навчання

  • Методи дослідження раннього ембріогенезу людини

2 рік навчання

  • Біоінформатика
  • Біотехнологічні процеси та продуценти
  • Молекулярно-генетична діагностика
  • Медико-генетичне консультування
  • Геномна інженерія


Історія | Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі/Cпівробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини/Оголошення