Порядок проведення студентської конференції кафедри генетики та біотехнології

27 квітня 2015

 1. Банах Х. (V курс) «Надпродукція секреторної аргінази, кодованої геном CARI, в клітинах метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha»
 2. Івашків Н. (IV курс) «Вплив Церебролізину та Мітохондрину-2 на життєздатність та нейродегенеративні процеси у особин Drosophila melanogaster із тканинно-специфічною експресією гена Sod1»
 3. Сеньків М. (IV курс) «Вплив інгібіторів автофагії та протеосомної деградації на клітини карциноми яєчників людини SKOV3 за умов голодування за аргініном»
 4. Попович Б. (ІІІ курс) «Вплив гена absA на синтез ландоміцину А у Streptomyces cyanogenus»
 5. Копій О. (ІІІ курс) «Тривалість життя та поведінкові реакції мутантів за геном дистрофічну Drosophila melanogaster»
 6. Бабій В. (ІІІ курс) «Клонування і вивчення функції гена SCO6100 Streptomyces coelicolor A3(2)»
 7. Юрчишин Ю. (V курс) «Вплив експресії генів cупероксиддисмутази у нервовій системі Drosophila melanogaster  на розвиток нейродегенеративного фенотипу»
 8. Гринчук О. (ІІІ курс) «Порівняльна характеристика мутагенної активності ароматизаторів «Ваніль» різних виробників»
 9. Осадців А. (ІІІ курс) «Вплив висококалорійної дієти на нейродегенеративний фенотип мутантів Drosophila melanogaster за геном swiss cheese.»
 10. Петровська Я. (ІІІ курс) «Генетичне різноманіття та властивості актинобактерій, виділених з прикореневої зони маслини європейської Olea europaea L.»
 11. Василишин Р. (V курс) «Білкова інженерія ?-глутамілцистеїнсинтетази для створення продуцентів глутатіону на основі дріжджів Hansenula polymorpha»
 12. Ільков О. (V курс) «Дія харчових ароматизаторів різних виробників на індукування хромосомних аберацій та домінантних летальних мутацій у модельних рослинних і тваринних об’єктів»
 13. Козак Ю. (V курс) «Вивчення модуляторної дії селеновмісних сполук D-пантетину на протипухлинну активність доксорубіцину in vitro та in vivo»
 14. Гайбонюк І. (V курс) «Алельні поліморфізми CYP2C9*2, CYP2C9*3 гена CYP2C9 та G1639A гена VKORC1 у вибірці жителів західного регіону України»

 

28 квітня 2015

 1. Дронська Х. (V курс) «Вплив мутантного гена Cam на фенотип та поведінкові реакції у дистрофінових мутантів  Drosophila melanogaster»
 2. Заводна О. (IV курс) «Гетерологічна експресія генів Actinoplanes teichomyceticus, що кодують Adp-A-подібні білки, в бактеріях роду Streptomyces»
 3. Сарафанова Н. (V курс) «Ідентифікація структурних генів шляху біосинтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Candida famata, які лімітують надсинтез цього вітаміну»
 4. Шушко І. (IV курс) «Вплив ендосимбіонта Wolbachi aнатривалість життя ізосамкових ліній з природних популяцій Drosophila melanogaster»
 5. Грицина І. (IV курс) «Використання різних типів нанорозмірних полімерних носіїв для доставки антинеопластичних препаратів у клітини-мішені»
 6. Стахів Х. (ІІІ курс) «Виявлення мутагенної дії ароматизатора “Капучино» фірми Etol на Allium cepa та Drosophila melanogaster»
 7. Огоновська С. (ІІІ курс) «Особливості каріотипу при ранніх репродуктивних втратах у людини»
 8. Сегін Ю. (ІІІ курс) «Вивчення гена SSFG_03627 Streptomyces ghanaensis АТСС14672, що кодує імовірного експортера попередників пептидоглікану»
 9. Оприск К. (ІІІ курс) «Поведінкові реакції у нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster за 3-ю хромосомою»
 10. Тарапата О. (V курс) «Моніторинг захворюваності на гемофілію та хворобу Віллі-Бранта у Західному регіоні України»
 11. П’ясецький Н. (IV курс) «Вплив тонкошарового покриття наночастинок срібла на ооцити Oryctolagus cuniculus»
 12. Федчишин М. (V курс) «Гени, що контролюють біосинтез ізопренової частини антибіотиків моеноміцинового ряду у штамах Streptomyces ghanaensis АТСС14672 і S. albus J1074»
 13. Лялюк О. (V курс) «Частота мутацій de novo гена FGFR3 при скелетних дисплазіях серед пацієнтів Західного регіону України»
 14. Драч М. (IV курс) «Вплив регуляторного гена adpA Streptomyces ghanaensis на біосинтез ландоміцинів у S. cyanogenus S136»

 

29 квітня 2015

 1. Кравців Л. (IV курс) «Регуляторні гени, що впливають на рівень продукції моеноміцинів штамами Streptomycesghanaensis й S. albus»
 2. Климак М. (ІІІ курс) «Нейро-моторні реакції личинок та імаго мутантів Drosophila melanogaster зі зниженою експресією гена Sod1»
 3. Гудима О. (IV курс) «Розробка нових комбінованих підходів онкотерації на тлі дефіциту аргініну у клітин лінії SKOV3»
 4. Павловська І. (V курс) «Генотоксична дія синтетичних ароматизаторів кондитерського виробництва, їх складових та сумішей у модельних рослинних і тваринних об’єктів»
 5. Харатон Я. (ІІІ курс) «Експресія мутантних алелів гена rpsL Streptomyces albus J1074, що кодує рибосомний білок S12, у штамах Streptomyces ghanaensis ATCC14672»
 6. Чорнобай В. (ІІІ курс) «Скринінг мутантів штаму Streptomyces alboniger 40043 pTESNeo26-27p зі зміненою антибіотичною активністю»
 7. Біляк Р. (V курс) «Основні параметри кодонного складу геномів роду Streptomyces»
 8. Кульматицяка О. (ІІІ курс) «Виявлення хромосомних аберацій у Allium cepa за дії ароматизатора «Халва»»
 9. Куземко О. (ІІІ курс) «Гетерологічна експресія мутантного алеля гена rpsL Streptomyces albus у S. cyanogenus»
 10. Громяк Н. (IV курс) «Гени бактерій, що задіяні у модифікації карбоксильної групи уронових кислот»
 11. Подібка У. (V курс) «Генетична зумовленість розвитку адентії, діастеми та карієсу»
 12. Крижанівська С. (V курс) «Дослідження протипухлинної активності ангуциклінового антибіотика Ландоміцину А in vitro та in vivo»
 13. Казан Н. (V курс) «Технологія навчання генетики та біотехнології старшокласників профільної загальноосвітньої школи»
 14. Манько Н. (IV курс) «Антинеопластична дія похідного L-тіазолідону ID-366c in vivo в мишей»

Історія | Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі/Cпівробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини/Оголошення