Ющук Олександр Сергійович

 

Аспірант
кафедри генетики та біотехнології
Львівського Національного Університету імені І.Франка
e-mail: ellesar.elven@gmail.com

 

Народився 26 вересня 1991 року у місті Львові.

З 2009 по 2012 рік студент кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2011 році отримав ступінь бакалавра біології.

У 2012 році отримав ступінь магістра, захистивши дипломну роботу на тему: «Роль генів, що кодують регуляторні білки підродини YtrA, у вторинному метаболізмі актиноміцетів». В цьому ж році посів перше місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

З листопада 2012 року – аспірант кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тема дисертаційної роботи «Генетичний контроль біосинтезу тейкопланіну в Actinoplanes teichomyceticus» (науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Федоренко В.О.).

В 2013 році нагороджений дипломом за найкращу усну доповідь на 17 Міжнародній Пущинській школі-конференції молодих вчених: «Биология – наука ХХІ века», секція мікробіології та вірусології.

Наукові інтереси: генетичні механізми регуляції вторинного метаболізму та морфогенезу актиноміцетів, еволюційна біологія.

Публікації:

 1. Horbal L., Kobylyanskyy A., Yushchuk O., Zaburannyi N., Luzhetskyy A., Ostash B., Marinelli F., Fedorenko V. Evaluation of heterologous promoters for genetic analysis of teicoplanin producer Actinoplanes teichomyceticus // Journal of biotechnology, in press.
 2. Yushchuk O., Tsypik O., Ostash B., Fedorenko V. Overexpression and inactivation of SCO0823, the probable regulatory gene in Streptomyces coelicolor // Abstracts of the VI International conference of students and PhD-students "Youth and Progress in biology", Lviv – 21-24 September, 2010 – P.103-104.
 3. Tsypik O., Yushchuk O., Ostash B., Fedorenko V. Overexpression of Streptomyces coelicolor GntR-like regulatory gene SCO0823 // Abstracts of the V international conference "Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution", Odessa – 13-17 June, 2011 – P. 243.
 4. Yushchuk O., Tsypik O., Ostash B., Fedorenko V. Heterologous expression of Streptomyces coelicolor SCO0823 gene in antibiotic-producing actynomicetes // Abstracts of the 4th international IMBG conference for young scientists "Molecular biology: Advances and perspectives", Kyiv – September 14-17, 2011 – P.99.
 5. Tsypik O., Yushchuk O., Ostash B., Fedorenko V. In silico analysis of GntR-like regulatory genes from streptomycetaceae // Abstracts of the 4th international IMBG conference for young scientists "Molecular biology: Advances and perspectives", Kyiv – September 14-17, 2011 – P.129.
 6. Tsypik O., Yushchuk O., Ostash B., Fedorenko V. Structure-based characterization of GntR superfamily regulators of Streptomyces coelicolor A3(2) // Abstracts of the VIII Parnas conference, Warsaw – August 27-31, 2011 – P.21.
 7. Yushchuk O., Tsypik O. Knockout of SCO0823 gene in Streptomyces coelicolor M145 // Abstracts of the VI International young scientists' conference "Biology: from a molecule up to biosphere", Kharkiv – November 22-25, 2011 – P. 272.
 8. Tsypik O., Koshla O., Yushchuk O., Ostash B., Fedorenko V. Functional roles of MocR family regulatory genes in Streptomyces coelicolor M145 // Abstracts of the IX International conference of students and PhD-students "Youth and Progress in biology", Lviv – 16-19 April, 2013 – P.183-184.
 9. Yushchuk O., Tsypik O., Ostash B., Fedorenko V. In silico distribution and phylogeny analysis of YtrA-subfamily regulators in class Actinobacteria // Abstracts of the IX International conference of students and PhD-students "Youth and Progress in biology", Lviv – 16-19 April, 2013 – P.188-189.
 10. Yushchuk O., Tsypik O., Ostash B., Fedorenko V. YtrA-subfamily regulators in secondary metabolism and morphogenesis of Streptomyces coelicolor M145 // Abstracts of the 17th international school-conference of young scientists: “Biology – the science of the XXI century”, Pushchino – 21-26 April, 2013 – P. 59.
 11. Труш Е.И., Наконечна Ю.В., Ющук А.С., Матийцив Н.П., Черник Я.И. Особенность нейродегенеративного фенотипа линий Drosophila melanogaster инфицированых Wolbachia// Биология – Наука ХХI века: 17-я Международная Пущинская школа-конференция молодых учених, 21-26 квітня, 2013. – С. 232.
 12. Ющук О. Дослідження гена SCO0823, клонованого з Streptomyces coelicolor M145, що кодує регуляторний білок GntR-родини // Збірник тез підсумкової конференції всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Біологічні науки», Запоріжжя – 13-16 березня, 2012 – Ст. 127.

Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення