Труш Олена Ігорівна

 

Аспірант
кафедри генетики та біотехнології
Львівського Національного Університету імені І.Франка
e-mail: olena971@gmail.com

Народилася 22 квітня 1990 року в місті Львові.

Освіта:

З 2007 – студентка біологічного факультету Львівського національного університету імені І. Франка.

2009-2012 – студентка кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету імені І.Франка отримала

2011 - проходила стажування в лабораторії експериментальної і прикладної генетики Петербурзького інституту ядерної фізики імені Б.П. Константинова (м. Гатчина, Росія)

2012 - отримала ступінь магістра, захистивши дипломну роботу на тему " Характеристика нейро-м'язових з'єднань та здатності до навчання у ліній Drosophila melanogaster за функціональних змін гена swiss cheese"

З листопада 2012 – аспірантка кафедри генетики та біотехнології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (Науковий керівник – к.б.н., доц. Черник Я.І.). Тема дисертації: "Роль гена swiss cheese в розвитку нейродегенерації, формуванні нейро-м'язових з'єднань та поведінкових реакціях Drosophila melanogaster".

 

Наукові інтереси: механізми розвитку нейродегенеративних процесів, генетична регуляція і морфо-фізіологічні характеристики дегенеративних процесів в мозку Drosophila melanogaste, поведінкові реакції у нейродегенертивних мутантів дрозофіли.

 

Публікації:

  1. Труш Е., Кислик Г., Матийцив Н. Функциональное влияние гена swiss cheese на количество синаптических бутонов в нейромышечных контактах личинок Drosophila melanogaster // III Міжнародна конференція "Дрозофіла в експериментальній генетиці і біології ", Kиїв, Травень 2012, С.113.
  2. Матійців Н.,Чад М., Труш О., Mакаренко О.,Черник Я.. Вплив препарату Мітохондрин-2 на нейродегенеративний фенотип мутантів swiss cheese Drosophila melanogaster //Клінічна та експериментальна патологія. 2011. Т.Х. №3. С. 158 – 161.

Участь у конференціях:

  1. Kислик Г., Труш Е., Саранцева С. Влияние гена sws на морфологию и функциональные характеристики нейромышечных контактов личинок Drosophila melanogaster 16 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых "Биология – наука ХХІ века", Пущино, Россия, Aпрель 2012, С.421.
  2. Trush O., Matiytsiv N. Swiss Cheese functional influence on the neuromuscular junctions in Drosophila melanogaster larvae // VIII Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів у Львові, Україна, Квітень 2012, С.158.
  3. Труш О., Матійців Н., Костенко С. Дослідження тривалості життя, локомоторної і статевої активності в нейродегенеративних мутантів Drosophila melanogaster групи swiss cheese// VI Міжнародна наукова конференція молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери», Харків, Україна, Листопад 2011, С.261.
  4. Труш О., Матійців Н. (2010): Вплив тетрацикліну на експресивність і пенетрантність нейродегенеративного фенотипу в Drosophila melanogaster // VI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів у Львові, Україна, Вересень 2010, С.97.

Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення