Дронська Христина Андріївна

 

Аспірант
кафедри генетики та біотехнології
Львівського національного університету ім. Івана Франка
e.mail: kristinadronska@gmail.com

Народилася 17 травня 1993 у місті Кам’янка Бузька

Освіта:

З 2010р. студентка біологічного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка.

З 2012р. студентка кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

У 2015р. отримала диплом магістра, захистивши дипломну роботу на тему: «Вплив мутантного гена Cam на фенотип та поведінкові реакції дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster»

З листопада 2015р. аспірантка кафедри генетики та біотехнології Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Тема дисертаційної роботи: «Генетично зумовлена нейродегенерація у Drosophila melanogaster як тест-система для вивчення нейропротекторної дії лікарських засобів»

Наукові інтереси: механізми розвитку нейродегенеративних процесів, пошук профілактичних та терапевтичних засобів нейродегенетацій, генетична регуляція і морфо-фізіологічні характеристики дегенеративних процесів в мозку Drosophila melanogaster, поведінкові реакції у дрозофіли.

Публікації:

  1. Боруцька В., Дронська Х., Голуб Н. Дослідження тривалості життя та локомоторної активності мутантів за геном дистрофіну Drosophila melanogaster // X Міжнар. конф.студ. аспір.”Молодь і поступ біології“: тези доп, 8–11квітня 2014 р. – Львів. – 2014. – С. 82–83.
  2. В.Боруцька, Х.Дронська, Я.Черник, Н.Голуб. Вплив гена кальмодуліну з втраченою функцією на прояв деяких фенотипових ознак та рівень іонів Са2+ у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster // Вісн. Львів. ун–ту. Сер. біол. – 2014. – Вип. 66. – С. 127–134.
  3. Матійців Н. П., Дронська Х. А., Артимович Н. М., Макаренко А. Н., Черник Я. І. Терапевтичний вплив церебрала за умов нейродегенерації, викликаної порушенням функції гена swiss cheese у Drosophila melanogaster// Біологічні студії – 2015. Том9/№2. С. 99-106.

Навчальний процес | Наукові дослідження | Наукові конференції | Генетичний клуб | Генетичний гурток МАН | Викладачі і співробітники | Аспіранти | Студенти | Випускники кафедри | Новини Оголошення