IIІ Міжнародна конференція
Онтогенез рослин у природному
та трансформованому середовищі.
Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти
Львів, 4 - 6 жовтня 2007 р.

 

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет
імені Івана Франка

English version