Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

Таксономічна інвентаризація і біогеографія ожин (Rubus L.) західних областей України (В.І.Гончаренко)

Проводиться флористико-таксономічне дослідження роду Rubus на території західних областей України із інвентаризацією видового складу та з'ясуванням хорології видів у зв'язку із таксономічними ревізіями ожин прилеглих територій Центральної Європи. Завершено первинну інвентаризацію видів роду Rubus у флорі заходу України. Виявлено зростання на заході України 33 видів ожин, зведені відомості щодо їх поширення з урахуванням сучасних таксономічних ревізій; проведений аналіз закономірностей поширення ожин у західному регіоні. Підтверджено зростання у регіоні R. wimmerianus (Sprib. ex Sudre) Sprib. та Rubus glivicensis (Sprib. ex Sudre) Sprib. Виявлено ряд нових місцезростань на території заходу України для Rubus plicatus Weihe et Nees, Rubus hirtus Waldst. et Kit., Rubus x pseudoidaeus (Weihe) Lej., R. orthostachys G.Braun та R. montanus Lib. ex Lej., що суттєво доповнило відомості про сучасні ареали цих видів, як в Україні, так і в Східній Європі загалом. Досліджуються тенденції змін як ареалів, так і видового складу. Виявлено розширення ареалів у Rubus plicatus Weihe et Nees та Rubus hirtus Waldst. et Kit. в східному напрямку.

Основні публікації

Гончаренко В.И. О двух видах рода Rubus L. (Rosaceae) на западе Украины // Ботанический журнал. - 1997. - T. 82, N 7. - С. 130-132.
Гончаренко В.І. Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України: 1. підрід Rubus // Науковий вісник УжНУ. Серія: Біологія. – 2001. – № 10.  – С. 40-42.
Гончаренко В.І. Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України: 2. підрід Rubus // Й.К.Пачоський та сучасна ботаніка. – Херсон, 2004. – С. 89-92.
Гончаренко В.І. Рід Rubus L. (Rosaceae Juss.) у флорі заходу України: 3. підрід Rubus // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Вип. 373 : Біологія. – С. 15-18.
Гончаренко В.И  Новые для флоры Украины виды секции Corylifolii Lindl. рода Rubus L. (Rosaceae) // Новости систематики высших растений. – 2000. – Т. 32. – С. 53-54.
Гончаренко В.І. Доповнення до флори Шацького національного природного парку //Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка Біологічні науки. – 2007. – №7 (124). - С. 39-43.
Гончаренко В.І., Волгін С.О. Ботаніко-географічний аналіз видів роду Rubus L. флори заходу України // Вісник Донецького університету, Сер.А: Природничі науки, 2006, вип. 2. - С. 275-277.
Kurtto A. Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 15. Rosaceae (Rubus) / Kurtto A., Weber H.E., Lampinen R. et al. – Helsinki, 2010. – 362 p.
Тихомиров Вал. Н., Джус М. А., Гончаренко В. И. Rubus hirtus Waldst. et Kit. (Rosaceae) – новый вид флоры Беларуси // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 2010. – Т. 115, вып. 6. – С. 70–71.

Rubus rudis Weihe