Кафедра ботаніки Львівський національний університет імені Івана Франка Біологічний факультет, вул. Грушевського 4, 79005 м. Львів, Україна Тел. +38(032)239-40-42
        +38(032)239-41-37
   

 
Шановні студенти!
Нас цікавить Ваша думка про курси лекцій, які викладачі кафедри ботаніки можуть прочитати (або уже читають) студентам біологічного факультету для того, щоб з’ясувати наскільки вони можуть бути цікавими і корисними для вас, наших студентів.
З програмами цих курсів можна ознайомитись за наступним посиланням, а з нашими навчально-методичними виданнями – ось тут.
 
Викладачі кафедри постійно розробляють і впроваджують нові курси за вибором студентів, які можуть викладатись як студентам, які спеціалізуються на кафедрі ботаніки, так і студентам інших кафедр.
Просимо ознайомитись із стислими описами пропонованих дисциплін.
 
!!! Якщо Ви студент 1–4 курсів біологічного факультету, просимо Вас заповнити Цю Форму!!! 

 
 
ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ БОТАНІКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
 
 
БІОІНДИКАЦІЯ
 
 
Автор курсу: доцент Микола Володимирович Пірогов
 
Анотація: Курс знайомить студентів із сучасними методами біоіндикаційних досліджень за допомогою представників різних таксономічних груп водоростей, рослин, грибів і лишайників, які відіграють значну роль в оцінюванні стану навколишнього природного середовища, зокрема рівня та характеру забруднення повітря, води та ґрунтів. У курсі окрема увага також приділяється дослідженням лісів, а саме методам оцінки ступеня і характеру їх змінності діяльністю людини за допомогою так званих видів-індикаторів пралісів.
 
 
У результаті вивчення курсу студенти будуть
 
знати:
1.  основні аспекти взаємозв’язків грибів і рослин та середовища їхнього існування;
2.    біологічні й екологічні особливості рослин і грибів, які найчастіше використовують для індикації стану навколишнього середовища;
3.    методи індикації забруднення атмосферного повітря;
4.    методи індикації забруднення води;
5.    методи індикації забруднення ґрунтів;
6.    методи індикації цілісності лісових ценозів.
 
 
вміти:
1.  визначати рівень забруднення повітря за допомогою рослин і грибів;
2.    визначати рівень забруднення водного середовища;
3.    визначати рівень забруднення ґрунтового середовища;
4. за допомогою індикаторних видів визначати характер забруднення повітря, води та ґрунту;
5.  за допомогою індикаторних видів рослин і грибів визначати рівень цілісності лісів, їх наукове, рекреаційне та практичне значення.
 
 
 
ГРИБИ І ВОДОРОСТІ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
 
 
Автор курсу: доцент Микола Володимирович Пірогов
 
Анотація: При вивченні курсу студенти знайомляться із групами грибів, грибоподібних організмів та водоростей, які мають найбільше практичне значення для людини. Зокрема, у курсі вивчаються: гриби, що викликають хвороби у рослин; їстівні і отруйні гриби, гриби, які мають плодові тіла із лікарськими властивостями; гриби-продуценти корисних речовин та мікотоксинів; гриби-руйнівники виробів промисловості, історичних пам'яток, музейних експонатів, книг і т.п.; гриби, що викликають хвороби у людини і тварин; гриби і водорості, що можуть використовуватись для визначення забруднення повітря, ґрунтів та води; водорості-продуценти токсинів, біопалива, біологічно активних речовин і т.д.; водорості, які мають харчову цінність і культивуються у промислових масштабах та багато інших.
 
 
У результаті вивчення курсу студенти будуть
 
знати:
 1. найбільш поширені види грибів, які викликають хвороби у рослин, а також найбільш небезпечні види фітопатогенних грибів заходу України;
 2. види грибів заходу України, які мають плодові тіла з лікарськими властивостями;
 3. ознаки їстівних, умовно їстівних і отруйних грибів заходу України;
 4. правила збору грибів і ознаки отруєння грибами;
 5. галузі використання мікроскопічних грибів;
 6. способи боротьби із грибами-руйнівниками виробів промисловості;
 7. гриби, лишайники і водорості, які можна використовувати для біоіндикації середовища;
 8. найбільш важливі види водоростей, які мають найбільше практичне значення для людини.
 
 
вміти:
 1. визначати до рівня роду чи виду гриби різних систематичних груп;
 2. визначати хвороби рослин спричинені грибами;
 3. визначати до рівня роду чи виду водорості різних систематичних груп;
 4. проводити біоіндикаційні дослідження з використанням грибів, лишайників і водоростей.
 
 
 
ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ БІОМІВ
 
 
Автор курсу: доцент Наталія Олексіївна Калінович
 
Анотація: Цей курс надасть студентам систему знань, необхідних для розуміння того, як формувався сучасний рослинний покрив Землі: головно під впливом глобальних кліматичних змін протягом останніх 450 млн. років, а також під впливом антропогенних чинників протягом останніх 12–14 тис. років.
Курс також продемонструє, як мінявся клімат території України від тропічного до сучасного помірного (а в деякі періоди він був арктичним), а також як виникали відповідні до цього біоми. У процесі вивчення курсу студенти зможуть чітко усвідомити, що таке льодовикові періоди і міжльодовикові епохи, причини їх появи, а також їхній вплив на розвиток рослинного і тваринного світу Землі.
В курсі подано історичну картину появи на планеті так званого антропогенного чинника, який виник на багато пізніше від появи біологічної групи Homo і був пов’язаний із неолітичною революцією у веденні господарства давніми людьми.
Курс навчить студентів відрізняти ті риси сучасного рослинного покриву оточуючих нас ландшафтів, які спричинені кліматичними чинниками, від тих, які є наслідком впливу на нього людини.
 
 
 
ОСНОВИ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
 
 
Автор курсу: доцент Микола Володимирович Пірогов
 
Анотація: Даний вибірковий курс призначено для студентів біологічного факультету, які прагнуть здобути знання з основ тривимірного моделювання будь-яких статичних чи динамічних об’єктів. У курсі студенти знайомляться із вільною програмою Blender призначеною для 3D-моделювання будь-якого рівня складності: її інтерфейсом, базовими можливостями для модифікації об’єктів і полісіток, матеріалами і шейдерами, основами моделювання системи часток (вогню, трави і шерсті), способами моделювання фізики, налаштування освітлення сцени. Крім того у курсі буде розібрано основи створення текстур у програмі GIMP (у тому числі фотореалістичних і безшовних) і способи їх проектування на об’єкти (зокрема UV-проекція) у програмі Blender. Крім того у курсі студенти знайомляться із генератором дерев, а також подальшими процедурами їх візуалізації: створення текстур і їх проектування на об’єкти за допомогою UV-координат. Створення простих низько полігональних та складних високо полігональних моделей трав’яних рослин. Моделювання скель, каменів, землі, води і неба. Моделювання цілих ландшафтів із заздалегідь створених рослин, землі і неба.
 
 
У результаті вивчення курсу студенти будуть
 
знати:
1.  інтерфейс програм Blender і GIMP, принципи роботи з цими програмами.
 
 
вміти у програмі Blender:
1.    налаштовувати інтерфейс під свої потреби;
2.  здійснювати базові модифікації об’єктів, такі як переміщення, поворот і масштабування, дублювання;
3. здійснювати довільні модифікації полісіток працюючи із вершинами, ребрами чи поверхнями;
4.  створювати матеріали і регулювати способи їх відображення (шейдери);
5.    створювати текстури і регулювати способи їх проекції на об’єкти;
6.    створювати UV-карти для проектування текстур на об’єкти;
7.    регулювати освітлення сцени;
8.    налаштовувати реалістичну фізику модельованого світу;
9.    працювати із системами часток, моделювати вогонь та шерсть;
10. налаштовувати параметри рендера;
11. працювати із кривими;
12. створювати дерева із використанням генератора дерев, налаштовувати його параметри для найбільш точної відповідності запланованому вигляду;
13. створювати матеріали для змодельованих дерев;
14. створювати UV-карти для найбільш коректного проектування фотореалістичних текстур на стовбур, гілки і листки;
15. накладати створені текстури на стовбур, гілки і листки, регулювати способи їх відображення, геометрію і т.д.
16. створювати траву через систему часток;
17. створювати трав’яні рослини через найбільш прості полісітки з накладеними на них фотореалістичними текстурами;
18. створювати високо полігональні полісітки трав’яних рослин, створювати матеріали для них і текстури;
19. моделювати камені, скелі, землю, воду, небо, накладати на них матеріали і текстури;
20. зберігати виготовлені об’єкти для використання у інших програмах чи інших проектах – анімаціях чи комп’ютерних іграх;
21. збирати створені раніше об’єкти в одній сцені.
 
 
вміти у програмі GIMP:
1.      налаштовувати інтерфейс під свої потреби;
2.      здійснювати базові налаштування зображень: змінювати яскравість чи контрастність, змінювати баланс кольорів, обрізати зображення, змінювати його розміри та роздільну здатність і т.п.;
3.      створювати текстури за допомогою фільтрів;
4.      створювати текстури для подальшого їх проектування на об’єкти за допомогою UV-координат;
5.      використовуючи фотографії реальних об’єктів створювати прості фотореалістичні текстури;
6.      створювати складні багатошарові зображення для досягнення найбільш оптимального вигляду модельованих об’єктів;
7.      створювати безшовні текстури;
8.      створювати мультитекстурні зображення.
 
 
 
 
РЕПРОДУКТИВНА БІОЛОГІЯ РОСЛИН
 
 
Автор курсу: доцент Анастасія Валеріївна Одінцова
 
Анотація: Чи є стать у рослин? Для чого квітки приваблюють комах? Що потрібно рослині, щоб залишити численних і здорових нащадків? Як рослина проявляє «турботу про потомство»? Чому плоди такі смачні і привабливі? Як забезпечується основна стратегія рослин: «Розмножитись і розселитись»? Як можна оцінити, чи загрожує популяції рослин вимирання? Ці запитання будемо з’ясовувати в курсі «Репродуктивна біологія рослин», адже здатність до розмноження ‒ це основна властивість всіх живих організмів, а від цієї здатності у рослин залежить наше життя.
 
 
У результаті вивчення курсу студенти будуть
 
знати:
1.    Морфологію квітки і суцвіття;
2.    Основи карпології;
3.    Основи ембріології рослин;
4.    Основи екології запилення і дисемінації.
 
вміти:
1.    Аналізувати будову органів розмноження рослини;
2.    Визначати придатність рослини до запилення і успішність запилення;
3.    З’ясовувати успішність насіннєвого розмноження.
 
 
 
ФІТОДИЗАЙН
 
 
Автор курсу: доцент Наталія Олексіївна Калінович
 
Анотація: Курс лекцій знайомить студентів із різноманіттям життєвих форм вищих рослин, із екологічними умовами їх розвитку, із декоративністю життєвих форм і можливістю їх використання у фітодизайні.
Також студентам буде продемонстрована роль рослини різних життєвих форм в структурі ландшафту з метою подальшого їх використання у ландшафтному проектуванні.
Практична частина курсу дає можливість студентам створити власні декоративні або міні-ландшафтні композиції, використовуючи знання про біологічні, екологічні і морфологічні особливості застосованих рослин.
У фітодизайні інтер’єру особлива увага приділяється оранжерейним і кімнатним рослинам, у ландшафтному проектуванні – рослинам природної флори. Студенти також отримають практичні поради по вирощуванню у відкритому ґрунті тропічних і субтропічних рослин.
 
 
 
ФІТОПАТОЛОГІЯ
 
 
Автор курсу: доцент Микола Володимирович Пірогов
 
Анотація: Курс знайомить студентів з основними абіотичними факторами, які впливають на рослини, такими як водний, температурний, мінеральний режими, довготривалий несприятливий вплив яких може викликати хвороби у рослинних організмів. Студенти також знайомляться з представниками грибів та грибоподібних організмів, вірусами та віроїдами, мікоплазмами, бактеріями, нематодами, вищими рослинами, які спричиняють розвиток хвороби у рослин. У курсі студенти знайомляться із основами фітопатології як науки, вивчають ознаки розвитку хвороб у рослин, типовими представниками патогенних організмів, а також методами діагностики хвороб і засобами боротьби з ними. Під час викладення курсу особливий наголос робиться на хвороби найбільш поширених культивованих видів рослин заходу України.
 
 
У результаті вивчення курсу студенти будуть
 
знати:
1.    основні ознаки хвороб рослин;
2.    основні фітопатогенні організми серед грибів та грибоподібних організмів, вірусів та віроїдів, мікоплазм, бактерій, нематод і вищих рослин;
3.    основні абіотичні фактори, несприятливий вплив яких може викликати розвиток хвороби у рослин;
4.    особливості та передумови розвитку хвороб рослин;
5.    методи діагностики хвороб рослин;
6.    основні засоби та методи боротьби із хворобами рослин.
 
 
вміти:
1.    за живим матеріалом, гербарними зразками та вологими препаратами хворих рослин впізнавати хвороби та патогени чи абіотичні фактори, які їх спричиняють;
2.    за допомогою додаткової літератури проводити визначення хвороб рослин та фітопатогенних організмів;
3.    знаходити інформацію про хвороби рослин та засоби боротьби з фітопатогенами, чи засоби усунення несприятливого впливу абіотичних факторів;
4.    правильно застосовувати агротехнічні, хімічні та біологічні засоби боротьби з хворобами рослин.
 
 
ФЛОРИСТИКА І ГЕРБАРНА СПРАВА
 
 
Автори курсу: доцент Віталій Іванович Гончаренко, доцент Андрій Іванович Прокопів
 
Анотація: Курс знайомить з історією флористичних досліджень і гербарної справи, змістом та суттю основних понять про флору, методами її дослідження та аналізу, підходами до флористичного районування, технікою польового збору рослин, їх пресуванням і сушінням гербарного матеріалу та з оформленням, збереженням та використанням гербарних колекцій, а також зі значенням гербаріїв для науки і світової культури.
 
 
У результаті вивчення курсу студенти будуть
 
знати:
1.    зміст поняття про флору та підходи до її аналізу;
2.    принципи гербаризації рослин та створення гербарних колекцій.
 
вміти:
1.    використовувати теоретичні знання і вміння при проведенні флористичних досліджень та аналізі флори;
2.    виготовляти гербарні зразки та використовувати їх для наукових досліджень.